Štúdia vypracovaná pre Združenie dodávateľov elektriny analyzuje prínos zavedenia inteligentných meracích systémov na Slovensku.

V súlade so Smernicou európskeho parlamentu a rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou majú členské štáty zabezpečiť zavedenie inteligentných meracích systémov.

Štúdia, ktorú dalo spracovať Združenie dodávateľov elektriny, hodnotí ekonomický a celospoločenský prínos zavedenia inteligentných meracích systémov na Slovensku. Na konci článku si môžete stiahnuť jej slovenské alebo anglické znenie.

Združenie dodávateľov elektriny sa usiluje o odstránenie rôznych deformácií trhu s elektrinou súvisiacich s nekalou súťažou, klamlivou reklamou, nekvalifikovaným podomovým predajom, či zneužívaním dominantného prostredia na trhu.