Výročná správa SE Predaj 2014

Zverejnili sme výročnú správu SE Predaj za rok 2014. Slovenské elektrárne, a.s., spoločnosť skupiny Enel aj ich dcérska spoločnosť SE Predaj, s.r.o. zverejnili svoju výročnú správu za rok 2014. Výročná správa 2014 SE Predaj, s. r. o.