Zverejnili sme výročnú správu SE Predaj za rok 2014.

Slovenské elektrárne, a.s., spoločnosť skupiny Enel aj ich dcérska spoločnosť SE Predaj, s.r.o. zverejnili svoju výročnú správu za rok 2014.