Cenové rozhodnutia ÚRSO pre distribučné spoločnosti elektriny a zemného plynu pre rok 2017 sú stále platné.

V súvislosti s aktuálnymi vyjadreniami premiéra Vlády SR a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o možných úpravách cien distribučných poplatkov si našich zákazníkov dovoľujeme informovať, že cenové rozhodnutia ÚRSO pre distribučné spoločnosti elektriny a zemného plynu pre rok 2017 sú stále platné.

Preto si dovoľujeme požiadať zákazníkov o úhradu vystavených faktúr aj zálohových platieb pre rok 2017, ak im už boli vystavené.

V prípade, že príde k avizovanej úprave legislatívy, vystavíme zákazníkom nové zálohové kalendáre. Všetky uhradené platby sa zúčtujú vo vyúčtovacej faktúre. Radi by sme zdôraznili, že vyúčtovacie faktúry za rok 2016 nebudú prípadnými zmenami nijak ovplyvnené, avizované úpravy sa budú týkať iba roku 2017.

Je nám ľúto, že k tejto situácii došlo, ako člen Združenia dodávateľov energií sme na možné negatívne dopady upozorňovali zodpovedné štátne orgány už v decembri 2016. Viac si môžete prečítať tu.

Našej spoločnosti tento stav zvyšuje administratívnu záťaž, napriek tomu robíme maximum pre to, aby sme naďalej poskytovali kvalitné služby.

Rovnako, ako všetci účastníci trhu, budeme čakať na rozhodnutia ÚRSO a o ďalších krokoch budeme zákazníkov bezodkladne informovať.