Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., vyhrali súťaž a Národnému futbalovému štadiónu budú 20 rokov dodávať teplo, chlad a elektrinu.

Rozhodovacími kritériami vo verejno-obchodnej súťaži pre projekt Národného futbalového štadióna boli výsledná cena všetkých komodít, podiel obnoviteľných zdrojov v projekte a maximálne medziročné zvýšenie ceny tepla a chladu.

Nový štadión, ktorý vyrastie v areáli pôvodného stánku ŠK Slovan Bratislava, bude mať kapacitu 22 tis. miest a kategóriu 4 podľa smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov.

Súčasťou štadióna bude nákupné centrum, dvadsaťposchodová administratívna budova a byty.

Za víťazstvom stoja odborníci

Projektoví manažéri z Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. svojou odbornosťou, skúsenosťami s už zrealizovanými projektmi a celkovým prístupom k jednotlivým rokovaniam splnili všetky prísne kritériá zadávateľa.

Hlavným hodnotiacim kritériom bola celková cena všetkých energií – cena tepla, chladu a elektrickej energie. Dokázali sme poskytnúť napríklad cenu tepla, ktorá je výrazne nižšia, akú dokáže dodať konkurencia centralizovaným zásobovaním. Prevádzkové náklady na energie budú preto pre koncových užívateľov nižšie, než u tradičných dodávateľov,“ hovorí Peter Knotek z Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

„Hlavným prvkom pri dodávke tepla a chladu v projekte Národného futbalového štadióna bude maximálne využitie podzemnej vody na energetické účely cez tepelné čerpadlá voda/voda.“

Tieto zariadenia dokážu vyrobiť teplo a chlad s mimoriadne vysokou účinnosťou až na úrovni 5, to znamená, že z 1 kilowatt-hodiny (kWh) elektrickej energie až 5 kWh tepla alebo chladu. Ďalším prvkom v poradí pri výrobe tepla bude použitie plynových kotlov a až ako doplnkový, záložný zdroj, bude uvažované o napojení komplexu na centralizované zásobovanie teplom.

Keďže chceme, aby naše riešenie bolo čo najefektívnejšie, momentálne intenzívne rokujeme s investorom o zvýšenom využití podzemných vôd na energetické účely,“ hovorí P. Knotek. Pri súčasnom systéme využitia jednej studne je podiel obnoviteľných zdrojov energie 24,75 % ale pri novom návrhu s využitím dvoch široko profilových studní bude predpokladaný podiel až 41,58 %.

Transparentný výber partnerov

V Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., najväčší dôraz kladú na transparentný výber dodávateľov pre jednotlivé projekty. Inak to nie je ani v prípade Národného futbalového štadióna.

Pre nás je rozhodujúca kvalita dodaných prác, nielen cena. Práve kvalita musí byť zaväzujúcim faktorom pre každého dodávateľa, ktorý spolupracuje s našou spoločnosťou,“ hovorí Andrea Pancotti, manažér pre predaj a energetické služby. Pre dodávku a montáž tepelných a chladiacich zariadení vybrali spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami s inštalovaním obnoviteľných zdrojov energie na báze tepelných čerpadiel voda/voda s vysokým výkonom. A referencie boli kľúčovým faktorom aj pri výbere partnera na dodávku elektroenergetických zariadení.

„S prácami pre Národný futbalový štadión sme už začali. Od októbra budujeme  energetické prípojky, konkrétne ide o plyn, ktorý sa skladá z preložky, distribučného plynovodu a samotnej prípojky. Celé dielo má viac ako 220 metrov. Súčasne sme začali budovať aj prípojku pre horúcovod.“

Podľa A. Pancottiho v Slovenské elektrárne veria, že tak ako pri ostatných ich projektoch sa inštalácia pre Národný futbalový štadión zaobíde bez akýchkoľvek komplikácií.