SE Predaj, s.r.o. dôrazne odmieta nepodložené tvrdenia ministra životného prostredia P. Žigu, uverejnené v rozhovore pre týždenník TREND.

SE Predaj, s.r.o., dôrazne odmieta nepodložené tvrdenia ministra životného prostredia Petra Žigu, uverejnené v rozhovore pre týždenník TREND dňa 7. januára 2015 pod názvom „Gabčíkovo nemali nikdy prevádzkovať elektrárne”. Zverejnené vyjadrenia, ktoré spájajú spoločnosť SE Predaj s politickou kauzou VEG (elektrární Gabčíkovo), sú nepravdivé, zavádzajúce a sú spôsobilé poškodiť dobré meno spoločnosti.

Spoločnosť SE Predaj od začiatku svojho pôsobenia v roku 2009 podniká plne v súlade s etickými princípmi podnikania a transparentne. Ako účastník veľkoobchodného trhu nakupuje elektrinu na slovenskom veľkoobchodnom trhu s elektrinou za veľkoobchodné ceny generované trhom, podobne ako na burze PXE (Prague Energy Exchange). Objemy a čas nákupu vyplývajú zo situácie na trhu a zo zmlúv s koncovými zákazníkmi, t.j. veľkými podnikmi z rôznych priemyselných odvetví, stovkami stredných a malých firiem, živnostníkov a viac ako tisíckou domácností.

Pri nákupe elektriny je nemožné určiť zdroj výroby, teda odkiaľ nakúpená elektrina pochádza. Elektrina vyrobená jednotlivými elektrárňami je dodávaná do elektrizačného systému nepretržite a jej toky neovplyvňujú uzatvorené obchodné zmluvy, ale fyzikálne zákony a jej cena je stanovená na trhu. To znamená, že všetky ostatné spoločnosti nakupujú rovnako elektrinu vyrobenú ktorýmkoľvek zdrojom. SE Predaj, s.r.o., teda nemôže profitovať z predaja elektriny vyrobenej špecificky v elektrárňach v Gabčíkove.

Vznik spoločnosti SE Predaj, s.r.o., bol prirodzenou reakciou na liberalizáciu trhu, na ktorom podľa platnej legislatívy nemôže dominantný výrobca predávať elektrinu koncovým odberateľom.

Spoločnosť SE Predaj, s.r.o. je so 16% podielom na trhu dlhodobo najväčším alternatívnym dodávateľom elektriny na Slovensku, pričom veľkým firmám, malým a stredným podnikom i domácnostiam dodáva takmer 3 000 GWh elektriny a 186 GWh plynu a poskytuje služby energetickej efektívnosti.

Stratégiu nákupu elektriny určenej pre dodávky koncovým zákazníkom si spoločnosť SE Predaj stanovuje vo vlastnej zodpovednosti a nezávisle od svojej materskej spoločnosti, v časoch a objemoch podľa uzatvorených kontraktov so zákazníkmi a podľa situácie na veľkoobchodnom trhu. Výsledky podnikania sú verejne dostupné vo výročných správach spoločnosti, ktoré boli overené nezávislou audítorskou spoločnosťou Ernst & Young.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *