Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES) udelila Národnému futbalovému štadiónu (NFŠ) v kategórii súkromný sektor cenu Efektia za energetickú efektívnosť. Projekt patrí vysokým podielom obnoviteľných zdrojov na dodávke energie k unikátom vo svojej kategórii v celosvetovom meradle.

„Veľmi nás teší, že riešenie, ktoré navrhli Slovenské elektrárne – energetické služby, bolo ocenené u odbornej poroty,” povedal Pavel Komorník, predseda predstavenstva NFŠ. Práve využívanie obnoviteľných zdrojov v najvyššej možnej miere bolo jednou z podmienok, ktoré NFŠ vyžadoval pri verejnej obchodnej súťaži na dodávateľa energie. Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., (SEES) ju v roku 2017 vyhrali štadiónu budú dodávať teplo, chlad a elektrinu najbližších dvadsať rokov.

Ak chcete vedieť o projekte viac, pozrite si video:

Najmodernejšie technológie
Porota okrem technického riešenia hodnotila aj prínos projektu. „Tepelné čerpadlá sú použité od renomovaného európskeho dodávateľa CIAT, plynové kotly sú z firmy HOVAL, ktorý má jeden z najefektívnejších plynových kotlov na našom trhu – a tiež s najnižšími emisiami v spolupráci s Weishaupt. Transformátorové stanice sú od známeho dodávateľa SCHNEIDER. Vykurovací výkon je celkovo osem megawattov, chladiaci výkon šesť a elektrická energia s výkonom štyri megawatty bude do dvoch rokov ešte zvýšená,“ vysvetlil Andrea Pancotti, manažér energetických služieb SEES.

Štadión vyrástol v areáli pôvodného stánku ŠK Slovan Bratislava a má kapacitu 22-tisíc miest a kategóriu 4 podľa smernice UEFA pre infraštruktúru štadiónov. Súčasťou štadióna bude nákupné centrum, dvadsaťposchodová administratívna budova a byty.

Podobné príspevky