Vzhľadom na opatrenie, ktoré prijala naša spoločnosť v nadväznosti na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19,
všetci naši zamestnanci pracujú v režime home-office.
Z tohto dôvodu nás nie je možné kontaktovať na pevných linkách.

V prípade, že nás potrebujete kontaktovať ohľadne agendy vyúčtovania, fakturácie, reklamácie faktúr alebo úhrad,
dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste tak urobili prostredníctvom emailu na nasledovných adresách:

Pre nás je to najefektívnejší spôsob, ako spracovať vaše požiadavky v čo najkratšom čase a požadovanej kvalite.

Mobilné a Emailové kontakty na našich zamestnancov: