Oznamujeme našim zákazníkom, že naša spoločnosť nerealizuje žiaden telefonický prieskum, pri ktorom by sme si overovali osobné údaje našich klientov.
Bolo nám oznámené, že neznáme osoby vydávajúce sa za našich zamestnancov telefonicky kontaktovali našich klientov a žiadali od nich osobné údaje, od čo sa naša spoločnosť dištancuje.