Aj nám záleží na ochrane životného prostredia a nie je nám ľahostajné, ako bude naša planéta vyzerať o desiatky rokov. Naša materská spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s.  prevádzkuje 31 vodných elektrární  a 2 fotovoltické  elektrárne. Vyrobí v nich v priemere 11% svojej celkovej ročnej produkcie elektriny.
Zelenú elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov v našich vodných a solárnych elektrárňach dodávame do každej domácnosti. Neúčtujeme si za to žiadny príplatok navyše, pretože veríme, že chrániť naše životné prostredie je prirodzenou povinnosťou nás všetkých. Ročne tak spolu ušetríme viac ako 8 000 ton emisií CO2.

Vodná elektráreň Lipovec

Vodná elektráreň Lipovec

Fotovoltická elektráreň Slovenských elektrární.

Fotovoltická elektráreň Slovenských elektrární.

Zelená elektrina je vyrobená výlučne z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda, biomasa, geotermálna voda a ďalšie. Tieto zdroje energie sa prirodzene obnovujú, to znamená, že sú nevyčerpateľné a ekologické.

Na Slovensku vyrábame zelenú elektrinu predovšetkým z vody a slnka vo vodných a fotovoltických elektrárňach.