Energetický štítok je široko uznávaný parameter výrobkov pre domácnosť, akými sú žiarovky, televízory alebo pračky a už viac ako 25 rokov pomáha zákazníkom pri výbere nových produktov.

Poskytuje jasné a jednoduché označenie energetickej efektívnosti produktu v momente jeho kúpy. Uľahčuje porovnávanie výrobkov, pomáha šetriť energiu i peniaze za budúce účty za elektrinu. Výberom energeticky efektívnejších produktov prispievate tiež k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Energetická efektívnosť vie fungovať aj ako služba. Zavádzanie inovácii, nových procesov a energetickej efektívnosti v rôznych oblastiach vášho podnikania dokáže znížiť vaše operatívne náklady a dokonca môže zlepšiť produkciu. S našou pomocou sa môžete naplno venovať tomu, čo je vám vlastné a zároveň získať benefity energetickej efektívnosti bez investícií, bez mesačného poplatku a najmä bez starostí.

Naprieč Európskou úniou v prieskume v roku 2019 až 93 % spotrebiteľov potvrdilo, že rozoznáva štítok a 79 % uviedlo, že ovplyvnil ich rozhodnutie pri kúpe výrobku. Štítok bol tiež hlavnou hybnou silou pre výrobcov, aby zlepšili energetickú výkonnosť svojich produktov, s cieľom získať hodnotenie v top kategóriách. Najlepšie produkty časom zlepšovali svoju energetickú účinnosť a postupne zvyšovali svoju triedu na A+, potom A++ a v mnohých prípadoch dokonca na A+++. Dokonca aj výrobky s najhoršími výsledkami, ktoré sú dnes na trhu, sú oveľa efektívnejšie, ako boli v čase, keď sa systém zavádzal.

Aby bol systém štítkovania jednoduchší a prehľadnejší, budú sa súčasné energetické štítky s triedami od A+++ po D postupne vymieňať za nové. Zvykať si budeme na novú stupnicu od A (najefektívnejšia trieda) po G (najmenej efektívna trieda).

Zmena nastane už 1. marca

So zlepšovaním energetickej efektívnosti sa čoraz viac výrobkov dostávalo do top tried, pričom triedy nižšie ako D zostávali takmer prázdne. Nakoľko rozdiel medzi A++ a A+++ je pre spotrebiteľov menej zrejmý, prieskumy ukázali, že jednoduchá stupnica od A po G bude efektívnejšou voľbou.

Od 1. marca 2021 sa nové značenie od A po G začne aplikovať na:
• chladničky,
• umývačky,
• pračky,
• televízory.

Okrem týchto štyroch produktových skupín sa od 1. septembra upravia energetické štítky pre zdroje osvetlenia, napríklad žiarovky a po nich budú nasledovať ďalšie výrobky. Každý nový energetický štítok je navrhnutý tak, aby trieda A zostala na začiatku prázdna a vytvoril sa priestor pre inovácie a vývoj nových, energeticky účinnejších modelov.

Ak ste si jeden zo spomínaných výrobkov kúpili od novembra 2020, je možné, že ste na obale našli dva rozdielne energetické štítky. Výrobok mohol byť podľa starého systému označený ako A+++ a podľa nového systému ako trieda B či dokonca E. Zo začiatku to môže byť mätúce, no treba si uvedomiť, že ide len o zmenu spôsobenú novým systémom značenia, pričom kvalita a výkonnosť vášho výrobku zostávajú rovnaké.

V niektorých prípadoch sa v novom systéme uplatňuje iný, prísnejší alebo realistickejší spôsob výpočtu. Napríklad podľa starej stupnice bola energetické spotreba pračiek založená na ročnom používaní, pričom teraz hodnotenie vychádza zo 100 pracích cyklov. V prípade televízorov sa vzorec energetickej spotreby zmenil tak, aby lepšie zohľadňoval opotrebovanie vnútorných komponentov a nie iba obrazovky.

Po 1. marci 2021 majú maloobchodníci 14 pracovných dní na výmenu starých energetických štítkov na všetkých zmenených výrobkoch v kamenných a online obchodoch, ako aj v marketingových materiáloch.

Nové energetické štítky
Ako správne rozpoznať nové energetické štítky?

Pomoc na medzinárodnej úrovni

Na zabezpečenie hladkého prechodu od starých štítkov k novým vytvorila Európska komisia informačné nástroje na pomoc spotrebiteľom, výrobcom a maloobchodníkom počas celého prechodu. Európsky register produktov pre energetické označovanie (EPREL) je online databáza, ktorá spotrebiteľom umožní priamy prístup k informáciám pre špecifické produkty jednoducho oskenovaním QR kódu, ktorý je súčasťou nového energetického štítku. Spotrebiteľom ponúkne možnosť prečítať si a porovnať informačné karty výrobku, ktoré obsahujú podrobné informácie o modeloch výrobku, ako aj informácie o energetickej účinnosti a ďalšie informácie dostupné na energetickom štítku.

Napríklad pre chladničku by takéto informácie mali obsahovať rozmery modelu, podrobnosti o zabudovanej žiarovke, typ komôr a ich individuálny objem alebo minimálnu záruku poskytovanú dodávateľom.

Právo na opravu

Predlžovanie života výrobkov pomocou opravy, môže priniesť zásadné výhody pre životné prostredie, najmä v prípade výrobkov, pri ktorých dochádza k najväčšiemu dopadu na životné prostredie počas konštrukčnej fázy. Ide najmä o chladničky, práčky, umývačky, televízory či predajné automaty na chladené nápoje, ktoré sú v prevádzke prakticky nonstop.

Pre každú z týchto produktových skupín, musí byť k dispozícií relevantná informácia o náhradných dieloch pre opravárov a koncových užívateľov minimálne v období od 7 do 10 rokov po tom, ako sa výrobok prestal umiestňovať na trh. Náhradný diel musí byť navyše dodaný najneskôr do 15 pracovných dní.

Právo na opravu nie je len kľúčovým právom obehového hospodárstva, je to tiež veľké zadosťučinenie pre práva spotrebiteľov. Už v projektovej fáze by sa mali vyvíjať náhradné diely tak, aby opravár mohol použiť bežné nástroje na výmenu dielov a postup na ich objednanie by mal byť verejne dostupný na webovej stránke výrobcu, dovozcu alebo autorizovaného zástupcu. Spotrebitelia tak konečne budú vedieť, ktoré náhradné diely si môžu objednať a akým spôsobom.

Pripravené zmeny sú zamerané na zabezpečenie toho, aby výrobcovia pokračovali v inováciách a usilovali sa o energeticky efektívnejšie, trvácnejšie a udržateľnejšie výrobky a aby spotrebitelia lepšie porozumeli výrobkom, ktoré si kupujú.

Čím viac smerujeme k energeticky efektívnejším výrobkom, tým viac môžeme znížiť účty našich domácnosti za energie a prispieť tak boju voči klimatickej zmene.

Ak je aj pre vás energetická efektívnosť alfou a omegou vášho podnikania, premýšľate nad inováciami alebo hľadáte spoľahlivého dodávateľa elektriny, plynu či tepla, podeľte sa s nami o svoje predstavy a my vám navrhneme efektívne riešenie.
So spoľahlivým a skúseným partnerom je spolupráca jednoduchá.
Kontaktujte náš tím alebo nižšie vyplňte kontaktný formulár a my sa vám ozveme.

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right