Na stiahnutie

Ak vo vašej domácnosti, firme či obci nie ste spokojní s cenou elektriny a plynu, či s kvalitou služieb a prístupom vášho súčasného dodávateľa, pripojte sa k spokojným klientom spoločnosti Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Všetky dokumenty potrebné na zmenu dodávateľa a prechod nájdete na tejto stránke.

Údaje potrebné na vyplnenie formulárov nájdete vo vyúčtovacej faktúre od vášho súčasného dodávateľa.

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov 

ELEKTRINA

Dokumenty pre zmenu dodávateľa elektriny

Cenníky pre malé podniky

Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Poučenia


 PLYN

Dokumenty pre zmenu dodávateľa plynu

Cenníky pre malé podniky

 Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Poučenia


 Rozhodnutia ÚRSO

ELEKTRINA

Dokumenty pre zmenu dodávateľa elektriny

Cenníky pre domácnosti - elektrina

Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Poistenie

Poučenia pre odberateľa elektriny


PLYN

Dokumenty pre zmenu dodávateľa plynu

Cenníky pre domácnosti - plyn

Reklamačný poriadok

Poučenia pre odberateľa plynu


 Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR:

Spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. ako regulovaný subjekt každoročne predkladá návrh cien tepla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Úrad predložený návrh v cenovom konaní posúdi, schváli alebo určí cenu vydaním rozhodnutia.

 CENOVÉ ROZHODNUTIA ÚRSO