Na stiahnutie

Ak vo vašej domácnosti, firme či obci nie ste spokojní s cenou elektriny a plynu, či s kvalitou služieb a prístupom vášho súčasného dodávateľa, pripojte sa k spokojným klientom spoločnosti Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. Všetky dokumenty potrebné na zmenu dodávateľa a prechod nájdete na tejto stránke.

Údaje potrebné na vyplnenie formulárov nájdete vo vyúčtovacej faktúre od vášho súčasného dodávateľa.

ELEKTRINA

Dokumenty a tlačivá

Cenníky pre malé podniky

Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Poučenia


 PLYN

Dokumenty a tlačivá

Cenníky pre malé podniky

 Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Poučenia


 Rozhodnutia ÚRSO

ELEKTRINA

Dokumenty a tlačivá

Cenníky pre domácnosti - elektrina

Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Poučenia pre odberateľa elektriny


PLYN

Dokumenty a tlačivá

Cenníky pre domácnosti - plyn

Reklamačný poriadok

Obchodné podmienky

Poučenia pre odberateľa plynu


 Rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR:

Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov 

Spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. ako regulovaný subjekt každoročne predkladá návrh cien tepla Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Úrad predložený návrh v cenovom konaní posúdi, schváli alebo určí cenu vydaním rozhodnutia.

 CENOVÉ ROZHODNUTIA ÚRSO

Reklamačný poriadok