Dotazník spokojnosti zákazníka 2019

Váš názor nás zaujíma, preto Vás prosíme aby ste venovali pozornosť nášmu krátkemu dotazníku. Vyplnenie Vám zaberie pár minút a nám poskytne dôležité informácie, ktoré nám pomôžu zlepšiť kvalitu našich služieb.

ĎAKUJEME!

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA 2019

Vaše údaje sú u nás v bezpečí
Odoslaním dotazníka poskytujete spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 553 412, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 56534/B (ďalej len „Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.“) svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko a názov spoločnosti, ktoré bude spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o.  ďalej spracúvať s cieľom vyhodnotenia "Dotazníka spokojnosti zákazníka". Na základe výsledkov bude spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby, s.r.o. následne zlepšovať poskytované služby. Informácie a poučenie o získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov sú dostupné tu.