Dodáme Vám FV elektráreň, ktorá vašu spoločnosť uvedie medzi udržateľné podniky s veľkým dôrazom na životné prostredie. To všetko bez akýchkoľvek investícií z vašej strany a s okamžitým pozitívnym Cash Flow vo forme prijatej služby.

Solárne elektrárne a fotovoltika sú veľmi dobrou investíciou do budúcnosti s istou návratnosťou. Znižujú náklady a sú ekologickým zdrojom energie šetriacim naše životné prostredie.
Fixné mesačné platby:
Technológia je v našom majetku a zákazník za jej užívanie platí fixný mesačný poplatok za prenájom.
Zmluva so zákazníkom je podpísaná na niekoľko rokov.

 • FIXNÝ MESAČNÝ POPLATOK
 • ÚSPORA NÁKLADOV: 5-10%
 • INVESTÍCIA ZÁKAZNÍKA: 0 Eur

Vyrábajte lacnejšiu energiu pre svoju firmu, Lokálny zdroj vám umožní vyrábať energiu z obnoviteľných zdrojov pre vlastnú spotrebu.
Čo je lokálny zdroj
Podľa aktuálne platnej legislatívy Slovenskej Republiky, môže mať vlastný lokálny zdroj výkon do 500 kWp, pričom najvyužívanejší zdroj obnoviteľnej energie predstavujú fotovoltické elektrárne.
Lokálny zdroj bol zavedený novelizáciou zákona o OZE a možňuje firmám využiť obnoviteľné zdroje na výrobu energie pre vlastnú spotrebu bez skrytých poplatkov a zbytočnej byrokracie:

 • Umožňuje podnikateľským subjektom využívať OZE na výrobu energie pre vlastnú spotrebu
 • Prebytky energie dodané do distribučnej sústavy nesmú prevýšiť 10% inštalovaného výkonu
 • Subjekt sa neklasifikuje ako výrobca energie (len ohlasovacia povinnosť)
 • Výkon lokálneho zdroja najviac 500 kWp (nesmie však prekročiť rezervovanú kapacitu odberného miesta)
 • Najčastejšie inštalovaný lokálny zdroj je fotovoltaická elektráreň alebo malá bioplynová stanica – pre farmy a výrobcov v potr. priemysle

Ak máte vysoké účty za energiu a priestor na umiestnenie vlastného zdroja kontaktujte nás a radi Vám vypočítame možné úspory.

 • Lacnejšia energia: Náklady na výrobu energie z vlastného zdroja sú takmer nulové a môžu značným podielom prispieť k zníženiu nákladov na energie.
 • Zelená energia: Vlastný zdroj prispieva k znižovaniu vyprodukovaných emisií a ochrane životného prostredia.
 • Vlastná energia: Vlastný zdroj zabezpečuje vysokú mieru energetickej sebestačnosti aj pri rastúcich cenách energií.

So spoľahlivým a skúseným partnerom je spolupráca jednoduchá.
Stačí nám vaša predstava a požiadavky a o všetko ostatné sa postaráme my.
[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right