Vieme ako ušetriť!

S odborníkmi zo spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby môžete prediskutovať širokú škálu riešení, vďaka ktorým znížite výdavky na energie. Vďaka podrobnej analýze vášho energetického auditu dokážeme identifikovať oblasti, pri ktorých viete maximalizovať návratnosť investícií.

Riadime sa iba tým, čo je najlepšie pre vás

Výhody poradenstva

  • Naše Energetické služby vám umožnia realizovať projekty, ktoré sú zamerané na šetrenie energie, aj bez toho, aby ste zamestnávali vlastných expertov a projektových manažérov
  • Poskytneme vám celý odborne vyškolený manažérsky tím, ktorý zabezpečí úspešnú implementáciu projektu vo vašej firme
  • Nie sme viazaní žiadnou konkrétnou technológiou alebo značkou – naši odborníci analyzujú
  • Vaše problémy a navrhnú najlepšie riešenia na mieru vašim potrebám. Po dohode vytvoríme akčný plán na ich implementáciu
  • Vieme garantovať, že v dohodnutom časovom rámci budú náklady na implementáciu riešenia pokryté ušetrenými výdavkami za energiu