Ceny za elektrinu, ktoré boli dohodnuté v zmluve so spoločnosťou Slovenské elektrárne – energetické služby, sa počas obdobia, na ktoré bola dodávka dohodnutá, nemenia.

Ak ste veľkoodberateľ (spotreba od 1GWh ročne), v individuálne nastavených podmienkach môžete mať cenu viazanú na burzu – Prague Energy Exchange (PXE), European Energy Exchange (EEX).

Ešte pred niekoľkými rokmi boli dodávateľmi elektriny iba tri spoločnosti, takzvaní„tradiční dodávatelia“: Západoslovenská energetika, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., a Východoslovenská energetika, a.s.

Odberateľ nemal možnosť voľby a musel odoberať elektrinu iba od jednej z týchto troch spoločností. Od roku 2005 sa však trh s elektrinou postupne liberalizoval a dnes si zákazník/odberateľ  môže podľa vlastného uváženia vybrať svojho dodávateľa elektriny spomedzi ďalších dodávateľov, niekedy nazývaných aj „alternatívni“.

Väčšina z nás je presvedčená, že elektrinu odoberá od „elektrární“. Pod týmto pojmom sa však v skutočnosti skrývajú rozliční dodávatelia elektriny. Slovenské elektrárne elektrinu iba vyrábajú a následne ju predávajú jednotlivým dodávateľom, ktorí vám ju dodajú domov.

Jej „dovoz“ do vašej zásuvky zabezpečujú distribučné spoločnosti, ktoré sa nemenia ani v prípade zmeny vášho zmluvného dodávateľa. Sú to Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika – distribúcia, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s.

Distribučné spoločnosti spravujú elektrické vedenia a preto Vám pri zmene dodávateľa nebude nikto vymieňať elektromer, meniť káble či drôty, tie zostávajú rovnaké. Na distribučné spoločnosti sa preto obracajte v prípade poruchy. Kontakty nájdete aj na tejto stránke.

Systematický proces, ktorý smeruje od zisťovania skutočných energetických potrieb cez identifikáciu vyhovujúcich technológií až po efektívnu prevádzku a údržbu využívaných technológií. Dôležitou súčasťou je meranie, riadenie a vyhodnocovanie spotreby energií vo všetkých relevantných oblastiach spotreby a prevádzky.

Energetický audítor navrhuje v rámci auditu opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti. Vychádza pritom zo zistení počas výkonu auditu. Opatrenia môžu byť nízko až beznákladové, nákladné až veľmi nákladné s dlhšími návratnosťami.

Medzi beznákladové opatrenia patrí napríklad dohovor zamestnancom vypínať osvetlenie, poriadne zatvárať kohútiky vodovodov alebo dbať na zatváranie dverí a okien počas vykurovacej sezóny. Zavedenie takýchto opatrení je v záujme každého podnikateľa a nepotrebuje na ich implementáciu odbornú pomoc. Majú okamžitý efekt a sú jednoduché zamerané viac na zmenu návykov zamestnancov, ktorí by mali byť vedení k neplytvaniu s energiami.

S technicko-ekonomickým vyhodnotením navrhovaných opatrení, ich prispôsobeniu reálnym potrebám a možnostiam podniku a s ich implementáciou pomôžu všetkým záujemcom experti zo spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby. Viac informácií

 Áno. Operačné programy EÚ pre obdobie 2014 – 2020 ponúkajú široké spektrum možností pre podporu implementácie projektov pre verejný sektor, malých a stredných podnikateľov. Poradíme vám, ako tieto možnosti využiť. Kontaktujte nás

Investície do opatrení energetickej efektívnosti sa dajú zaplatiť z úspor na energii. Existuje viacero modelov, ako projekty na zníženie spotreby energií zaplatiť z úspor v prevádzkových nákladoch. Vrátane možností financovať tieto opatrenia z cudzích zdrojov. Takýmto modelom už spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby riešila situáciu, napríklad, pri modernizácii verejného osvetlenia v obciach.

Záujemcom o investície do systémov zvyšujúcich energetickú efektivnosť ponúkame možnosť využitia modelu EPC (Energetická služba s garantovanou úsporou energie). V rámci tohto modelu sa investícia spláca z garantovaných úspor, ktoré umožňuje inštalácia novej modernej technológie.

Najvplyvnejším faktorom pri výpočte návratnosti investície do LED systému je celkový počet hodín svietenia – čím viac hodín denne systém svieti, o to vyššia je elektrická úspora oproti pôvodnej sústave. V závislosti od rozsahu investície sú LED systémy (pri viac ako 8-hodinovom svietení denne) návratné do 2 – 5 rokov.

Po dosiahnutí životnosti LED zdroj nezhasína. Klesá však svetelný výkon a projektovaná hladina osvetlenia už nemusí spĺňať normou požadovanú hodnotu. Ak je telo vyrobené z časovo stálych materiálov (napr. hliník), morálna životnosť svietidla je rádovo dlhšia ako životnosť zdrojov.

Renomovaní výrobcovia poskytujú garancie dostupnosti elektrických komponent a zdrojov nezriedka aj desať rokov. Z tohto dôvodu je značka a história výrobcu dôležitá. Síce si za značku priplatíte, ale máte istotu dlhodobo fungujúcej technológie. A to napriek neustálemu pokroku v oblasti elektroniky.

Áno. Ak chcete zvýšiť kvalitu osvetlenia – a tým aj kvalitu a bezpečnosť pracoviska – a zároveň znížiť spotrebu elektriny, inteligentne riadené LED systémy sú jedinou možnosťou. Viac informácií

Pri porovnaní rovnakej hladiny osvetlenosti je úspora medzi LED a klasickou technológiou v priemysle (výbojky a fluorescenčné žiarivky) okolo 50 percent. LED technológia pritom svoju efektívnosť v porovnaní s klasickými zdrojmi ďalej zvyšuje (tzv. merný výkon [lumen/W] – viac svetla za 1 Watt). V globále míňame približne tretinu elektriny na osvetlenie. Efektívne systémy vedia dramaticky znížiť spotrebu elektriny a tým aj produkciu skleníkových plynov.

LED technológia je v súkromí dnes už všade okolo nás a čoraz častejšie po takomto druhu osvetlenia siaha aj priemysel. Po rokoch vývoja a zlepšovania dnešné LED systémy majú už potrebnú spoľahlivosť a robustnosť pre priemyselné aplikácie. A šetria elektrickú energiu. Viac informácií

Koncová cena elektriny núti užívateľa siahnuť po energeticky efektívnejšej technológií, čo LED nesporne je. Rastúci dopyt tlačí samotných výrobcov LED svietidiel a svetelných zdrojov do väčšej aktivity a tak je na trhu dostupná široká ponuka LED svetelných zdrojov, resp. LED svietidiel.

Aj tu platí pravidlo „kvalita zodpovedá cene“ – drahšie svietidlá a zdroje majú spravidla lepšie svetlo-technické parametre, dlhšiu životnosť, jednoduchšiu údržbu a nakoniec aj užívateľsky lepší dizajn. Rozdiel medzi „lacnou“ a „drahou“ LED-kou môže byť aj niekoľko desiatok tisíc hodín životnosti.

Áno. Starostlivosť o LED systémy nie je o nič komplikovanejšia ako starostlivosť o klasické svietenie. Životnosti LED čipov a elektroniky dosahuje 50 000 a viac hodín, čo je približne 5 rokov non-stop svietenia. Viac informácií

Výbojky a trubice v klasických svietidlách majú nižšie životnosti a ich častá výmena neúmerne zaťažuje rozpočty firiem na údržbu, kde vedia LED systémy ušetriť nemalé prostriedky. Samotné čistenie optických častí nie je náročnejšie ako údržba klasických svietidiel. Pri kúpe svietidiel do priemyslu dbajte na IP krytie – čím vyššie číslo, tým odolnejšie svietidlo.

Spoľahlivé a efektívne osvetlenie nešetrí len spotrebu či emisie skleníkových plynov, ale zároveň zvyšuje bezpečnosť a kvalitu pracoviska. Vplyv osvetlenia na pracovnú aktivitu je nezanedbateľný, zvyšuje produktivitu práce, znižuje nehody na pracovisku a počet vyrobených nepodarkov. Spoľahlivý systém tiež znižuje celkový počet neproduktívnych dní v dôsledku servisných odstávok. Toto všetko má pozitívny vplyv na ziskovosť podniku. Znížená spotreba LED tiež zvyšuje dostupnú rezervu záložného zdroja pre iné technológie. S novým osvetlením v  súlade s požiadavkami normy nehrozia pokuty od kompetentných úradov a problémy spojené so zhoršujúcim sa zdravotným stavom zamestnancov.

LED systémy sú dnes prakticky využiteľné vo všetkých priemyselných oblastiach. Vzhľadom na potrebu lepšieho odvodu tepla zo svetelného zdroja treba inštaláciu LED do priestorov s vysokou teplotou dobre zvážiť a ešte lepšie naprojektovať.

Dobrou pomôckou je množstvo použitého hliníka, ktorý zabezpečuje chladenie čipov LED svietidla. Zjednodušene sa dá povedať – čím viac hliníka, tým kvalitnejšie svietidlo.

Svietidlá s konvenčnými predradníkmi (štartér a tlmivka) fungujú na frekvencii 50Hz a tým pádom vnímame takéto svetlo „blikať“. Je to rušivý vplyv, nepriaznivo vplýva na zrak a v ťažkom priemysle je životu nebezpečný. Pracovná frekvencia LED rádovo vyššia, ľudské oko „blikanie“ LED nevidí.

Náhradná teplota chromatičnosti pri LED je voliteľná podľa ponuky (od teplej 2700K až po veľmi studenú 6000K) a index podania (rozpoznávania) farieb, tzv. CRI je viac 80 (z max 100).

Určite áno. Náklady spojené so spotrebou energií patria medzi top tri najvyššie nákladové položky vôbec. V závislosti od druhu podnikania sú v prvej trojke najvyšších nákladov ešte osobné náklady a materiál.

Znižovať spotrebu energií je však častokrát podstatne jednoduchšie, ako tlačiť na mzdové alebo materiálové náklady. A efektívnejšie hospodárenie s energiami okamžite zlepšuje ekonomiku podniku a konkurencieschopnosť.

Okrem zamestnancov spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby môžu prísť do kontaktu s osobnými údajmi zákazníkov tieto spoločnosti, s ktorými spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby spolupracuje: BMB Leitner CS, s.r.o., Ipesoft, s.r.o., Slovenské elektrárne, a.s., SKLEGAL s.r.o. a distribučné spoločnosti ako Prijímateľ.

Prečítajte si aj: Informácie o získavaní a spracúvaní osobných údajov

Regulované sú malé podniky, ktoré zákon definuje ako koncových odberateľov elektriny, ktorých spotreba za predchádzajúci kalendárny rok za všetky jeho odberné miesta na vymedzenom území SR bola najviac 30 000 kWh. Podniky s ročnou spotrebou viac ako 30 MWh nie sú regulované.

Ak vaša spoločnosť spotrebuje ročne viac ako 1 GWh elektriny, v našej spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby vás považujeme za veľký podnik a pripravíme vám ponuku na mieru. Viac informácií

Pri výbere sadzby je dôležité vedieť približnú ročnú spotrebu elektriny a na aké účely sa elektrina bude používať (pozeranie televízora, varenie, kúrenie, ohrev vody a pod.). Na základe týchto informácií vám budeme v spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby vedieť odporučiť najvýhodnejšiu sadzbu. Môžete tiež zavolať na našu Zákaznícku linku 0850 555 999alebo poslať e-mail na adresu doma@seas.sk.

Najjednoduchšia odpoveď je vymeniť staré „spotrebiče“ za nové a efektívne. V skutočnosti to nie je takéto jednoduché, treba zvažovať objektívne podmienky každej prevádzky. Nie je to však ani nič nerealizovateľné. Základným predpokladom úspešného a udržateľného zvyšovania efektívnosti je existencia energetického auditu (nemusí byť v zmysle zákona, ak prevádzka nespadá pod zákonný limit).

Záleží od rozsahu a typu vybraných opatrení. Napríklad, nové moderné LED osvetlenie dokáže v menej náročných prevádzkach (logistika, elektrotechnika, strojárstvo) usporiť v porovnaní s tradičnou technológiou aj 50 a viac percent elektriny.

Viaceré technológie produkujú dostatok odpadového tepla, ktoré sa dá využiť na dokurovanie priestorov alebo prípravu teplej úžitkovej vody. Všetky opatrenia sa dajú na mieru pripraviť pre konkrétneho klienta v jeho konkrétnych podmienkach.

V porovnaní s tradičnými dodávateľmi spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby ponúka svojim zákazníkom výhodnejšie ceny a navyše istotu silného mena pod značkou Slovenských elektrární. Čím väčšiu spotrebu elektriny máte, tým vyššia je vaša úspora.

Zmena dodávateľa je bezplatný proces. Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby si neúčtuje žiadne poplatky za zmenu dodávateľa. Viac informácií

Domácnosti už môžu zmeniť dodávateľa elektriny každý mesiac (vždy k prvému dňu mesiaca). Odberateľ však nesmie byť viazaný svojím súčasným dodávateľom a musí podať výpoveď v súlade s jeho zmluvnými podmienkami.

V minulosti sme nemali na výber – elektrinu nám dodával jeden z dodávateľov ZSE, SSE a VSE, podľa toho, v ktorom regióne sa náš byt alebo podnik nachádzal. Dnes si už každý zákazník a odberateľ môže vybrať dodávateľa elektriny, ktorý najlepšie vyhovie jeho požiadavkám.

Porovnajte si ponuky viacerých dodávateľov a vyberte si tú najvýhodnejšiu. Pri výbere dodávateľa je najčastejšie rozhodujúcim kritériom cena. Zvážte však aj ďalšie podmienky – ďalšie poplatky, dodatočné služby, prístup dodávateľa k zákazníkovi, dĺžka viazanosti, spoľahlivosť a sila dodávateľa.

6 dôvodov pre zmenu dodávateľa na spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby

– Budete platiť menej za elektrinu.
– Zlepší sa prístup dodávateľa k vám.
– Nový dodávateľ vám poskytne dodatočné služby.
– Zmena dodávateľa je zadarmo.
– Zmena je jednoduchá – stačia 3 podpisy a dodávateľ urobí všetko za vás.
– Nič zásadné sa nezmení, iba suma na faktúre bude nižšia. Žiadne výmeny elektromerov ani nové drôty.

Ak ste sa rozhodli, že chcete zmeniť dodávateľa, pozorne si preštudujte podmienky zmluvy s vaším súčasným dodávateľom, kde nájdete kedy a ako môžete súčasnú zmluvu vypovedať.

Následne si môžete vybrať nového dodávateľa elektriny. Administratívna doba potrebná na spracovanie dokumentácie týkajúcej sa zmeny dodávateľa u distribučnej spoločnosti trvá 21 dní.

Zmena dodávateľa je bezplatný proces. Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby si neúčtuje žiadne poplatky za zmenu dodávateľa.