Martin Kumpan

Konateľ a výkonný riaditeľ
M: +421 910809 013
martin.kumpan@seas.sk

Andrea Pancotti

Manažér predaja a energetických služieb
M: +421 2 5866 3235
andrea.pancotti@seas.sk

Miroslav Rendko

Manažér predaja
M: +421 910 673 408
miroslav.rendko@seas.sk

Igor Ondrejovič

Manažér nákupu
M: +421 910 673 395
igor.ondrejovic@seas.sk

Lucia Marečková

Manažér pre financie a controlling
M: +421 910 673 729
lucia.mareckova@seas.sk

Kristína Martinková

Špecialista interných procesov
M: +421 911 565 295
kristina.martinkova@seas.sk