Aktuálny oznam:

Vzhľadom na opatrenie, ktoré prijala naša spoločnosť v nadväznosti na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, všetci naši zamestnanci pracujú v režime home-office.
Z tohto dôvodu nás prosím kontaktujte na našich emailových adresách a mobilných číslach,
nie je možné nás kontaktovať na pevných linkách.

V prípade, že nás potrebujete kontaktovať ohľadne agendy vyúčtovania, fakturácie, reklamácie faktúr alebo úhrad, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste tak urobili prostredníctvom emailu na nasledovných adresách:

Vedenie spoločnosti

Martin Kumpan

Konateľ a výkonný riaditeľ
M: +421 910 809 013
martin.kumpan@seas.sk

 

Andrea Pancotti

Manažér predaja a energetických služieb
M: +421 910 809 049
andrea.pancotti@seas.sk

Miroslav Rendko

Manažér predaja
M: +421 910 673 408
miroslav.rendko@seas.sk

Igor Ondrejovič

Manažér nákupu
M:+421 910 673 395
igor.ondrejovic@seas.sk 

Lucia Marečková

Manažér pre financie a controlling
T: +421 2 5866 3827
M: +421 910 673 729
lucia.mareckova@seas.sk

Kristína Martinková

Špecialista interných procesov
T: +421 2 5866 3837
M: +421 911 565 295
kristina.martinkova@seas.sk

Náš tím