{"list":"\n \"\"\n
\n

Takmer 200 tis\u00edc eur za rok. To\u013eko u\u0161etril v\u00ed\u0165azn\u00fd projekt EFEKTIA 2018<\/h2>\n \t\t

Najlep\u0161\u00edm projektom energetickej efekt\u00edvnosti odovzdal ceny aj minister hospod\u00e1rstva Peter \u017diga.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

STAR\u00c9 OSVETLENIE V\u00c1S STOJ\u00cd VIAC AKO SI MYSL\u00cdTE<\/h2>\n \t\t

Vedeli ste, \u017ee kv\u00f4li zastaran\u00e9mu priemyseln\u00e9mu osvetleniu mo\u017eno prepl\u00e1cate a\u017e 70 % n\u00e1kladov na elektrinu?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Ceny elektriny vyleteli. Na burze s\u00fa najvy\u0161\u0161ie za 9 rokov<\/h2>\n \t\t

Z\u00e1kazn\u00edci by mali by\u0165 obozretnej\u0161\u00ed a pri v\u00fdbere dod\u00e1vate\u013ea sa p\u00fdta\u0165, \u010di m\u00e1 zazmluvnen\u00fd objem energie aj re\u00e1lne nak\u00fapen\u00fd.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prihl\u00e1ste svoj projekt do s\u00fa\u0165a\u017ee EFEKTIA 2018<\/h2>\n \t\t

Prihlasovanie projektov je pred\u013a\u017een\u00e9 do 11. okt\u00f3bra 2018, vyhl\u00e1senie v\u00ed\u0165azov sa uskuto\u010dn\u00ed 25. okt\u00f3bra 2018 na sl\u00e1vnostnom galave\u010dere.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Odborn\u00fdch predn\u00e1\u0161ok v Mochovciach sa z\u00fa\u010dastnili developeri, architekti a projektanti<\/h2>\n \t\t

Energetick\u00e1 trieda budov po roku 2021, elektromobilita, novela z\u00e1kona o podpore OZE - aj to boli t\u00e9my predn\u00e1\u0161ok v Infocentre Energoland. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Osvetlenie v priemysle si vy\u017eaduje sofistikovan\u00e9 rie\u0161enia<\/h2>\n \t\t

Firmy maj\u00fa z moderniz\u00e1cie \u010dasto neopodstatnen\u00e9 obavy. Jej odkladanie ich m\u00f4\u017ee st\u00e1\u0165 st\u00e1tis\u00edce eur.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V\u00fdhody garantovan\u00fdch energetick\u00fdch slu\u017eieb v priemysle<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 spolo\u010dnosti historicky profitovali z globaliz\u00e1cie v\u010faka n\u00edzkym person\u00e1lnym a da\u0148ov\u00fdm n\u00e1kladom. <\/p>\n <\/div>\n