{"list":"\n \"\"\n
\n

Ceny elektriny vyleteli. Na burze s\u00fa najvy\u0161\u0161ie za 9 rokov<\/h2>\n \t\t

Z\u00e1kazn\u00edci by mali by\u0165 obozretnej\u0161\u00ed a pri v\u00fdbere dod\u00e1vate\u013ea sa p\u00fdta\u0165, \u010di m\u00e1 zazmluvnen\u00fd objem energie aj re\u00e1lne nak\u00fapen\u00fd.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prihl\u00e1ste svoj projekt do s\u00fa\u0165a\u017ee EFEKTIA 2018<\/h2>\n \t\t

Prihlasovanie projektov je pred\u013a\u017een\u00e9 do 11. okt\u00f3bra 2018, vyhl\u00e1senie v\u00ed\u0165azov sa uskuto\u010dn\u00ed 25. okt\u00f3bra 2018 na sl\u00e1vnostnom galave\u010dere.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Odborn\u00fdch predn\u00e1\u0161ok v Mochovciach sa z\u00fa\u010dastnili developeri, architekti a projektanti<\/h2>\n \t\t

Energetick\u00e1 trieda budov po roku 2021, elektromobilita, novela z\u00e1kona o podpore OZE - aj to boli t\u00e9my predn\u00e1\u0161ok v Infocentre Energoland. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Osvetlenie v priemysle si vy\u017eaduje sofistikovan\u00e9 rie\u0161enia<\/h2>\n \t\t

Firmy maj\u00fa z moderniz\u00e1cie \u010dasto neopodstatnen\u00e9 obavy. Jej odkladanie ich m\u00f4\u017ee st\u00e1\u0165 st\u00e1tis\u00edce eur.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V\u00fdhody garantovan\u00fdch energetick\u00fdch slu\u017eieb v priemysle<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 spolo\u010dnosti historicky profitovali z globaliz\u00e1cie v\u010faka n\u00edzkym person\u00e1lnym a da\u0148ov\u00fdm n\u00e1kladom. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

SE Predaj men\u00ed svoj obchodn\u00fd n\u00e1zov<\/h2>\n \t\t

SE Predaj je na trhu u\u017e takmer 10 rokov a s d\u00f4razom na vysok\u00fa kvalitu slu\u017eieb, inov\u00e1cie a otvoren\u00fd pr\u00edstup si z\u00edskala tis\u00edce spokojn\u00fdch z\u00e1kazn\u00edkov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

N\u00edzke rozpo\u010dty miest a obc\u00ed u\u017e nie s\u00fa prek\u00e1\u017ekou pri moderniz\u00e1cii verejn\u00fdch budov <\/h2>\n \t\t

Ka\u017ed\u00fd z\u00e1stupca mesta \u010di obce by priv\u00edtal skvalitnenie \u017eivota obyvate\u013eov obnoven\u00edm \u0161k\u00f4lky, \u0161koly, obecn\u00e9ho \u00faradu alebo inej verejnej budovy. <\/p>\n <\/div>\n