{"list":"\n \"\"\n
\n

Dom\u00e1cnostiam sme zn\u00ed\u017eili ceny o 15 a\u017e 20%<\/h2>\n \t\t

Cenn\u00edk pre dom\u00e1cnosti 2015 je v\u00fdhodn\u00fd najm\u00e4 v sadzb\u00e1ch pre elektrick\u00e9 vykurovanie D4, D5 a D6, kde m\u00e1me najni\u017e\u0161ie ceny na Slovensku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Tot\u00e1lny v\u00fdpredaj elektriny<\/h2>\n \t\t

Zn\u00ed\u017eenie cien sa t\u00fdka nielen dom\u00e1cnost\u00ed, ale aj mal\u00fdch firiem a podnikate\u013eov, ktor\u00fd vo svojej prev\u00e1dzke pou\u017e\u00edvaj\u00fa elektrinu na vykurovanie.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Efekt\u00edvne verejn\u00e9 LED osvetlenie<\/h2>\n \t\t

SE Predaj modernizovala verejn\u00e9 osvetlenie obce \u0160tit\u00e1re ne\u010faleko Nitry. Inteligentn\u00e9 LED svietidl\u00e1 zn\u00ed\u017eili spotrebu elektriny o 63 %.<\/p>\n <\/div>\n