{"list":"\n \"\"\n
\n

V\u00fdro\u010dn\u00e1 spr\u00e1va SE Predaj 2014<\/h2>\n \t\t

Zverejnili sme v\u00fdro\u010dn\u00fa spr\u00e1vu SE Predaj za rok 2014.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Nicola Cotugno nov\u00fdm gener\u00e1lnym riadite\u013eom Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

N. Cotugno prevezme poz\u00edciu Lucu D'Agneseho, novovymenovan\u00e9ho riadite\u013ea pre Latinsk\u00fa Ameriku a gener\u00e1lneho riadite\u013ea \u010d\u00edlskej spolo\u010dnosti Enersis.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

SE Predaj: Odmietame tvrdenia P. \u017digu<\/h2>\n \t\t

SE Predaj, s.r.o. d\u00f4razne odmieta nepodlo\u017een\u00e9 tvrdenia ministra \u017eivotn\u00e9ho prostredia P. \u017digu, uverejnen\u00e9 v rozhovore pre t\u00fd\u017edenn\u00edk TREND.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Dom\u00e1cnosti v SE Predaj u\u0161etria aj v roku 2015<\/h2>\n \t\t

Nieko\u013eko desiatok a niekde aj viac ako 100 eur m\u00f4\u017eu v roku 2015 u\u0161etri\u0165 z\u00e1kazn\u00edci pri k\u00fape elektriny od SE Predaj, dc\u00e9ry Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Dom\u00e1cnostiam sme zn\u00ed\u017eili ceny o 15 a\u017e 20%<\/h2>\n \t\t

Cenn\u00edk pre dom\u00e1cnosti 2015 je v\u00fdhodn\u00fd najm\u00e4 v sadzb\u00e1ch pre elektrick\u00e9 vykurovanie D4, D5 a D6, kde m\u00e1me najni\u017e\u0161ie ceny na Slovensku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Tot\u00e1lny v\u00fdpredaj elektriny<\/h2>\n \t\t

Zn\u00ed\u017eenie cien sa t\u00fdka nielen dom\u00e1cnost\u00ed, ale aj mal\u00fdch firiem a podnikate\u013eov, ktor\u00fd vo svojej prev\u00e1dzke pou\u017e\u00edvaj\u00fa elektrinu na vykurovanie.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Efekt\u00edvne verejn\u00e9 LED osvetlenie<\/h2>\n \t\t

SE Predaj modernizovala verejn\u00e9 osvetlenie obce \u0160tit\u00e1re ne\u010faleko Nitry. Inteligentn\u00e9 LED svietidl\u00e1 zn\u00ed\u017eili spotrebu elektriny o 63 %.<\/p>\n <\/div>\n