Dotazník spokojnosti zákazníkov 2021

Váš názor nás zaujíma, preto prosím venujte pozornosť nášmu krátkemu dotazníku. Vyplnenie vám zaberie pár minút a nám poskytne dôležité informácie, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu našich služieb. Budeme radi, ak k Vašim odpovediam doplníte aj krátky komentár, a takto upresníte Vašu skúsenosť.

[]
1 Step 1
1. STAROSTLIVOSŤ PO UZATVORENÍ KONTRAKTU: Ako je Vaša spoločnosť spokojná so starostlivosťou (komunikácia obchodníka/projektového manažéra, rozvíjanie vzťahov) po uzatvorení kontraktu s našou spoločnosťou Slovenské elektrárne - energetické služby?
2. DOSTUPNOSŤ A KOMUNIKÁCIA: Ako je Vaša spoločnosť spokojná s dostupnosťou a komunikáciou obchodníka/projektového manažéra počas trvania kontraktu (telefonická dostupnosť, komunikácia prostredníctvom e-mailu, osobné stretnutia)?
3. PROFESIONALITA A ODBORNOSŤ: Ako hodnotíte profesionalitu, odbornosť a ústretovosť obchodníka/projektového manažéra, ktorý sa stará o Vašu spoločnosť?
4. INDIVIDUÁLNE POŽIADAVKY: Ako hodnotíte snahu vyhovieť Vašej spoločnosti pri individuálnych požiadavkách (napr. individuálne ustanovenia v zmluvách týkajúce sa platobných podmienok, tolerančných pásiem a pod.)
5. REKLAMÁCIE: Ako bola Vaša spoločnosť spokojná s riešením reklamácií, prípadne iných nezrovnalostí (vybavenie žiadostí o zmenu technických parametrov, napr. zmenu rezervovanej kapacity a pod.)?
6. FAKTURÁCIA: Ako je Vaša spoločnosť spokojná s fakturáciou dodanej elektriny/plynu alebo/a energetických služieb (riešenie objektívnych požiadaviek, vrátane riešenia prípadných zistených rozdielov atď.)?
7. KOMUNIKÁCIA NAŠICH ZAMESTNANCOV: Ako je Vaša spoločnosť spokojná s komunikáciou s našou spoločnosťou mimo Vášho obchodníka/projektového manažéra (napr. technické záležitosti, upresňovanie odberov, fakturácia, energetické služby, vysvetlenie problematiky atď.)?
8. IMIDŽ: Ako vnímate celkový imidž spoločnosti Slovenské elektrárne - energetické služby na energetickom trhu?
9. STABILITA A SPOĽAHLIVOSŤ: Vnímate spoločnosť Slovenské elektrárne - energetické služby ako silného, stabilného a spoľahlivého obchodného partnera?
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right