Riadenie portfólia a dodávky energií

Igor Ondrejovič
manažér nákupu

t: +421 2 5866 3448
m:+421 910 673 395
igor.ondrejovic@seas.sk

Ivan Šobáň
špecialista pre krátkodobý trh a riadenie odchýlky

t: +421 2 5866 3078
m: +421 911 565 521
ivan.soban@seas.sk

Igor Okruhlica

špecialista nákupného portfólia

t: +421 2 5866 3392
m: +421 911 442 385
igor.okruhlica@seas.sk

Oľga Christovová
špecialista pre technickú podporu predaja

t: +421 2 5866 3486
m: +421 911 442 384
olga.christovova@seas.sk

Beata Kopáčiková
špecialista technickej podpory obchodu - zemný plyn

t: +421 2 5866 3856
m: +421 910 674 325
beata.kopacikova@seas.sk