Firmy na Slovensku nevyužívajú potenciál energetických úspor

08/02/2017
Firmy na Slovensku nevyužívajú potenciál energetických úspor
Podľa prieskumu SE Predaj celkový odhadovaný potenciál úspor v priemysle na Slovensku dosahuje až 340 miliónov eur ročne.

Firmy nevyužívajú potenciál energetických úspor, znižujú tým svoju konkurencieschopnosť a dlhodobú udržateľnosť svojho biznisu. Celkový odhadovaný potenciál úspor v priemysle na Slovensku dosahuje až 340 miliónov eur ročne. To sú výsledky prieskumu medzi manažérmi firiem pôsobiacich na Slovensku, ktorý robila firma SE Predaj, stopercentná dcéra Slovenských elektrární.

Firmy pôsobiace na Slovensku pojem energetická efektívnosť síce poznajú, energeticky efektívne projekty však nerealizujú.

  • Problémom je slabá informovanosť.
  • Až polovica z oslovených firiem nemá dokonca vypracovaný platný energetický audit.
  • Za najväčšie bariéry považujú nedostatok finančných zdrojov a dlhú dobu návratnosti.

„Realizácia energeticky efektívnych projektov je najjednoduchšou cestou ako znížiť náklady na energie. Slovenské firmy nevyužívajú potenciál na zvýšenie svojej konkurencieschopnosti. Či už hovoríme o osvetlení, vykurovaní, chladení, zateplení budov alebo optimalizácii technologických častí energetického systému. Najlacnejšia energia je tá, ktorú nespotrebujete, teda úspory a energeticky efektívny systém,“ hovorí Martin Kumpan, výkonný riaditeľ spoločnosti SE Predaj, ktorá v roku 2016 spravila prieskum medzi manažérmi s cieľom zmapovať situáciu v oblasti energetickej efektívnosti vo firmách pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Základom pre posúdenie stavu energetického systému je profesionálne spracovaný energetický audit. Z prieskumu vyplýva, že až 50 % oslovených firiem nemá spracovaný platný energetický audit.

„Toto je smutná realita a bohužiaľ primárne nie pre nás, ako spoločnosti ponúkajúcej energetické služby, ale pre firmy samotné. Neefektívnym využívaním energetických zdrojov si zbytočne znižujú svoju konkurencieschopnosť a zvyšujú náklady na energie, ktoré hrajú v ekonomike firiem podstatnú úlohu,“ konštatuje M. Kumpan.

Z prieskumu vyplýva, že za prekážku realizácie energeticky efektívnych riešení firmy najčastejšie označujú vysoké investičné náklady a dlhú dobu návratnosti.

„Dobrou správou je, že existujú možnosti, ako spraviť tieto investície bez navyšovania vlastného kapitálu, bez štrukturálnych fondov alebo bankových úverov. Hovorím o financovaní projektov cez takzvaný EPC model, teda energetické služby s garantovanou úsporou, pri ktorom je vstupná investícia financovaná iba z budúcich úspor,“ uvádza M. Kumpan.

Potvrdením, že dobre nastavené podmienky a riešenie pri realizácii projektov energetickej efektívnosti prinášajú slovenským firmám úspech je niekoľko. Spomedzi viacerých realizovaných riešení môže byť príkladom projekt osvetlenia pre ZOŠ Trnava, ktorý realizovala spoločnosť SE Predaj.

„Riešenie pozostávalo z výmeny neriadeného a nezónovaného sodíkového osvetlenia za riadené a zónované LED osvetlenie. Projekt priniesol úsporu 326 MWh elektriny ročne, teda 36-tisíc eur. Okrem úspory priniesol aj zvýšenie bezpečnosti prevádzky a kvality pracovného prostredia,“ vysvetľuje Andrea Pancotti, manažér pre energetické služby spoločnosti SE Predaj.

Vo vyspelých ekonomikách firmy vo významne väčšej miere využívajú EPC model na znižovanie svojej spotreby a zvyšovanie konkurencieschopnosti. V tejto oblasti firmy na Slovensku zaostávajú. Celkový odhadovaný potenciál úspor v priemysle na Slovensku pritom dosahuje až 340 miliónov eur ročne. Projekty energetických služieb s garantovanou úsporou sú rovnako vhodné aj pre verejný sektor, čím by sa zabezpečilo efektívnejšie využívanie verejných zdrojov.