Informácia k zmenám regulovaných cien za distribúciu elektriny a plynu

27/01/2017
Informácia k zmenám regulovaných cien za distribúciu elektriny a plynu
Boli zverejnené nové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorými sa upravujú ceny za distribúciu.