Informácia k zmenám regulovaných cien za distribúciu elektriny a plynu

27/01/2017