OZNAM: Spoplatnenie upomienok

01/07/2015
OZNAM: Spoplatnenie upomienok
Od 1. júla 2015 spoločnosť SE Predaj začína spoplatňovať zasielanie upomienok svojim zákazníkom.

Od 1. júla 2015 spoločnosť SE Predaj spoplatňuje zasielanie upomienok svojim zákazníkom sumou 2 EUR za každú upomienku.