Prečo sa energetickej efektívnosti na Slovensku zatiaľ nedarí?

23/02/2017
Prečo sa energetickej efektívnosti na Slovensku zatiaľ nedarí?
Pri mestách a obciach vidíme veľký potenciál šetriť energiou, tvrdí Andrea Pancotti, manažér pre predaj a energetické služby SE Predaj.

Je niekoľko oblastí, kde pri mestách a obciach vidíme veľký potenciál šetriť energiou, tvrdí v rozhovore Andrea Pancotti, manažér pre predaj a energetické služby vo firme SE Predaj.

Čo môžu slovenské mestá a obce spraviť hneď, ak chcú znížiť svoje náklady na energie?

Ak sa chcú slovenské mestá a obce správať ekonomicky a zodpovedne, je v prvom rade potrebné pozrieť sa na systémy centrálneho vykurovania, ktoré sú často zastarané, drahé, neefektívne a veľakrát predimenzované. Dajú sa však relatívne rýchlo a jednoducho modernizovať pomocou modelu tzv. Energy Supply Contract. Pri ňom si obec vyberie dodávateľa, ktorý na vlastné náklady investuje do celého systému a zároveň garantuje ceny komodity na dohodnutý počet rokov. Obec tak nemusí vo svojom rozpočte hľadať alebo si požičiavať peniaze na investíciu. Zároveň je dodávateľ tlačený do čo najefektívnejšieho riešenia, aby v tendri mohol obci ponúknuť čo najnižšiu jednotkovú cenu energie, a zároveň si udržal návratnosť investície a primeraný zisk.

Druhou oblasťou s vysokým potenciálom šetrenia je rekonštrukcia existujúcich systémov verejného osvetlenia za úsporné LED riešenia s inteligentným riadením prevádzky. Výška možnej úspory energie sa pohybuje až do 80%, pričom pri takejto rekonštrukcii je najvýhodnejšie použiť modelu EPC, teda zmluvy o energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou. Pri výbere dodávateľa je pri tomto modeli rozhodujúcim faktorom výška garantovanej úspory. V SE Predaj, ktorá je stopercentnou dcérou Slovenských elektrární, sme takto riešili približne 40 obcí.

Príklad energetických úspor firmy – pekárne

Podľa prieskumu SE Predaj celkový odhadovaný potenciál úspor v priemysle na Slovensku dosahuje až 340 miliónov eur ročne. Viac v tomto článku

Využíva samospráva u nás tieto možnosti?

Bariérou v zavádzaní takýchto riešení je najčastejšie spôsob prideľovania a čerpania štrukturálnych fondov. Obce nie sú pri eurofondových projektoch dostatočne motivované šetriť. Ak obce vedia, že majú garantovaných až 95 % financovania investície z eurofondov a z vlastných zdrojov potrebujú pokryť len 5 %, ich motivácia hľadať najekonomickejšie riešenie je veľmi nízka. Často nevyhnutné investície odkladajú kvôli čakaniu na eurofondy a kvôli neefektívnym technológiám míňajú na energie príliš veľa až do doby, kedy sa im konečne podarí uspieť so žiadosťou o grant. Keby takto fungoval súkromník, tak skrachuje.

Ale veď eurofondy majú mestám pomáhať rozvíjať sa. Viete uviesť príklad, prečo sa tak nedeje?

Príkladom neefektívneho vynakladania eurofondov je nekoordinované riešenie stavebnej a technologickej rekonštrukcie budov. Rekonštruujú vždy len tú časť, na ktorú akurát dostali podporu. Lenže systém nenastavíte správne, ak najskôr zliepate rekonštrukciu vykurovania (technologická časť) a až potom zateplenie (stavebná časť). Jedno alebo druhé zákonite pre- alebo poddimenzujete. Krivka efektívnosti jednotlivých komponentov, napríklad spaľovania kotla, nie je lineárna. To znamená, že ak dodatočne zateplíte budovu a kotol v zime vyťažujete len na polovicu, tak plytváte peniazmi za zbytočne odobraté palivo. Navyše, ďalej vypúšťate zbytočné emisie a ničíte prírodu.

Čiže, sme v začarovanom kruhu, alebo sa z toho dá dostať von?

Riešením je integrovaný prístup pri zavádzaní nových technológií energetickej efektívnosti, ktorý docielite vďaka zníženiu intenzity pomoci z eurofondov, povedzme na 50 %. Potom sa mestá a obce začnú vážne zaoberať energetickou efektívnosťou. Budú sa totiž uchádzať o dôveru partnera, ktorý bude ich ambície ochotný spolufinancovať. To znamená, že sa určite bude do detailov zaujímať o efektívnosť technológie a návratnosť investície.

Legislatíva o energetickej efektívnosti to už dnes umožňuje a trh ponúka riešenia. Takzvaný Energy Supply Contract, kedy dodávateľ riešenia garantuje cenu komodity, alebo Energy Performance Contracting, kedy dodávateľ riešenia garantuje mieru úspor. V obidvoch prípadoch pritom dodávateľ berie na seba investičné riziko pri financovaní projektu.

Príklad energetickej efektívnosti

Podľa prieskumu SE Predaj celkový odhadovaný potenciál úspor v priemysle na Slovensku dosahuje až 340 miliónov eur ročne. Viac v tomto článku