Ak vo vašej firme nie ste spokojní s cenou elektriny a plynu, či s kvalitou služieb a prístupom vášho súčasného dodávateľa, pripojte sa k spokojným klientom spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby, ktorá je dcérskou spoločnosťou Slovenských elektrární, najväčšieho výrobcu elektriny na Slovensku.

JEDNODUCHO A BEZPLATNE

Prečo platiť viac, keď nemusíte? Zmena dodávateľa je jednoduchý a bezplatný proces, ktorý vašej firme môže priniesť markantné úspory. Nechajte si preto vypracovať cenovú ponuku od spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby.

Ak ste sa už rozhodli pre prechod k nám, všetko vybavíme za vás.

Pre zmenu dodávateľa stačí spraviť 4 jednoduché kroky:

 1. Vypovedať zmluvu na dodávku elektriny pôvodnému dodávateľovi k termínu, kedy chcete prejsť k spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby – stiahnite si formulár výpoveď zmluvy dodávateľovi elektriny alebo výpoveď dodávateľovi plynu.
 2. Písomne akceptovať našu ponuku na dodávku elektriny alebo plynu.
 3. Podpísať Zmluvu o združenej dodávke elektriny a plynu s našou spoločnosťou – zmluvu pripravíme po akceptovaní ponuky.
 4. Podpísať a poslať splnomocnenie na zmenu dodávateľa elektriny alebo splnomocnenie na zmenu dodávateľa plynu na adresu firma@seas.sk, aby spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby mohla všetky procesné úkony vybaviť za vás.

Jednotlivé formuláre pre úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa si môžete stiahnuť aj v spodnej časti stránky. Všetky údaje potrebné na ich vyplnenie nájdete v bežnej mesačnej, resp. vyúčtovacej faktúre od súčasného dodávateľa.

Pri zmene dodávateľa tieto kroky za vašu firmu spraví spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby:

 1. Na základe splnomocnenia zrealizujeme proces zmeny dodávateľa.
 2. Prevezmeme za vašu firmu zodpovednosť za odchýlku.
 3. Komunikujeme s prevádzkovateľom distribučnej sústavy vo veci zmien a požiadaviek z vašej strany, najmä pokiaľ ide o:
  • zmeny rezervovanej kapacity,
  • merania,
  • pripojenia,
  • fakturácie,
  • odstávky a reklamácie.
 4. Zosumarizujeme fakturované dáta od prevádzkovateľa distribučnej sústavy a spolu s fakturačnými údajmi za dodávku elektriny vám ich zašleme za zúčtovacie obdobie v jednej faktúre.