Zmena dodávateľa je jednoduchý a bezplatný proces,
ktorý vám ročne prinesie úsporu desiatok až stoviek eur.

Všetko vybavíme za vás

stačí vyplniť a poslať nám podpísané tieto dokumenty:

  1. Splnomocnenie na úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa.
  2. Výpoveď zmluvy pôvodnému dodávateľovi k termínu, kedy má dôjsť k zmene dodávateľa.

Údaje potrebné na ich vyplnenie nájdete vo vyúčtovacej faktúre od súčasného dodávateľa.

Ak sa neviete úplne zorientovať vo faktúre, pošlite nám sken vašej faktúry na adresu doma@seas.sk, radi vám pomôžeme s vypĺňaním potrebných dokumentov.