Úspora paliva v kotloch

Úspora paliva
v kotloch

Priemyselné vykurovanie

Technologické chladenie

Výroba tepla a chladu

Úspora paliva v kotloch

Stlačený vzduch

Opatrenie na úsporu paliva – keramické vložky High temperature storage (HTS) – je na mieru zhotovený retrofitný systém pre olejové, plynové, parné alebo horúcovodné kotly s horizontálnym plameňovým vstrekovaním s výkonom >500 kW.

Ako to funguje

Zvýšte si energetickú účinnosť a ušetrite

Kľúčovým účinkom HTS je zvýšená hustota tepelného toku vnútri plamenca. Hustota tepelného toku meria prenášanú tepelnú energiu vzhľadom na výmennú plochu (W/m²) a jednotku času. Vyššia hustota tepelného toku znižuje čas potrebný na ohrev okolitého prostredia, čo zvyšuje energetickú účinnosť.

Z fungovania v praxi

Ako to funguje v praxi

Efekt akumulácie tepla

Nižšia frekvencia vykurovacích cyklov znižuje spotrebu paliva emisií

Rýchlejšie zohriatie povrchu výmenníka

Teplelne plyny rýchlo unikajú cez výfukové potrubie

Naša ponuka

Nechajte to na nás

Technicko-ekonomická analýza návratnosti riešenia
Návrh vhodného technologického riešenia
Príprava projektovej dokumentácie
Realizácia strojovne (dodávka projektu na kľúč)
Financovanie investície
Kompletný servis
Naše výhody

Prečo služba od nás

100 % financovanie investície

Použitie najvhodnejších
dostupných technológií

Následný kompletný servis
a prevádzka

Partnerstvo s overenou
spoločnosťou

Realizácie tepla-chladu

Kde používajú
teplo-chlad od nás

487.000

úspora investora

158.000

úspora investora

120.000

úspora investora

Chcem úsporu paliva v kotloch...

Scroll to Top