Obchodné meno: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. : 56534/B
Dátum vzniku: 4.12.2008
Sídlo: Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 44 553 412
IČ DPH: SK2022762621
Hlavný predmet podnikania: dodávka elektriny, dodávka plynu, rozvod tepla, poskytovanie podpornej energetickej služby

Elektroenergetika: povolenie č. 2009E 0352
EIC: 24X-SE-PREDAJ–H
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2626225307/1100
IBAN: SK35 1100 0000 0026 26225307
BIC: TATRSKBX