Obchodné meno:Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Právna forma:Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka č. : 56534/B
Dátum vzniku:4.12.2008
Sídlo:Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:44 553 412
IČ DPH:SK2022762621
Hlavný predmet podnikania:dodávka elektriny, dodávka plynu, rozvod tepla, poskytovanie podpornej energetickej služby

Elektroenergetika:povolenie č. 2009E 0352
EIC:24X-SE-PREDAJ–H
Bankové spojenie:Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu:2626225307/1100
IBAN:SK35 1100 0000 0026 26225307
BIC:TATRSKBX