Opatrenie na úsporu paliva – keramické vložky High temperature storage (HTS) – je na mieru zhotovený retrofitný systém pre olejové, plynové, parné alebo horúcovodné kotly s horizontálnym plameňovým vstrekovaním s výkonom >500 kW.

Ako to funguje

Kľúčovým účinkom HTS je zvýšená hustota tepelného toku vnútri plamenca. Hustota tepelného toku meria prenášanú tepelnú energiu vzhľadom na výmennú plochu (W/m²) a jednotku času. Vyššia hustota tepelného toku znižuje čas potrebný na ohrev okolitého prostredia, čo zvyšuje energetickú účinnosť.

  • Zaručené úspory paliva 5 – 15 %
  • Rýchla návratnosť (2 – 3 roky)
  • Záruka na keramiku až 5 rokov
  • Rýchla inštalácia do 24 hodín
  • Ochrana životného prostredia – nižšie emisie o 10 – 30 %