Verejné obchodné súťaže Slovenských elektrární – energetických služieb, s.r.o., na dodávku energetických služieb.

ES-K-07/2020
Lehota na podávanie návrhov: 09.10.2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 14.10.2020

Podmienky súťaže
Príloha 1: Všeobecné podmienky súťaže
Príloha 2: Špecifikácia predmetu súťaže
Príloha 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha 4: Náležitosti cenovej ponuky na predmet súťaže
Príloha 5: Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Príloha č. 1 k Špecifikácii predmetu súťaže
Dropbox1
Dropbox2
Dropbox3

ES-K-06/2020
Lehota na podávanie návrhov: 10.7.2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 17.7.2020

Podmienky súťaže
Príloha 1: Všeobecné podmienky súťaže
Príloha 2: Špecifikácia predmetu súťaže
Príloha 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha 4: Náležitosti cenovej ponuky
Príloha 5: Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Príloha 1 k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox
Príloha 2 k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox
Príloha 3 k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox

ES-K-05/2020
Lehota na podávanie návrhov: 25.05.2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 01.06.2020

Podmienky súťaže
Príloha 1: Všeobecné podmienky súťaže
Príloha 2: Špecifikácia predmetu súťaže
Príloha 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha 4: Náležitosti cenovej ponuky
Príloha 5: Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Príloha 1 k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com
Príloha 2 k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com
Príloha 3 k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-04/2020
Lehota na podávanie návrhov: 25.05.2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 01.06.2020

Podmienky súťaže
Príloha 1: Všeobecné podmienky súťaže
Príloha 2: Špecifikácia predmetu súťaže
Príloha 3: zámerne vynechaná
Príloha 4: Náležitosti cenovej ponuky na predmet súťaže
Príloha5: Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Príloha 1 k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com
Príloha 2 k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-03/2020
Lehota na podávanie návrhov: 28.4.2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 5.5.2020

Podmienky súťaže
Príloha 1: Všeobecné podmienky súťaže
Príloha 2: Špecifikácia predmetu súťaže
Príloha 3: zámerne vynechaná
Príloha 4: Náležitosti cenovej ponuky na predmet súťaže
Príloha 5: Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Príloha 1 k Špecifikácii predmetu súťaže | Drobox.com
Príloha 2 k Špecifikácii predmetu súťaže | Drobox.com

ES-K-02/2020
Lehota na podávanie návrhov: 19.3.2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 25.3.2020

Podmienky súťaže
Príloha 1: Všeobecné podmienky súťaže
Príloha 2: Špecifikácia predmetu súťaže
Príloha 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha 4: Náležitosti cenovej ponuky
Príloha 5: Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Príloha 1.  k Špecifikácii predmetu súťaže | Drobox.com
Príloha 2.  k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-01/2020
Lehota na podávanie návrhov: 12.3.2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 18.3.2020

Podmienky súťaže
Príloha 1: Všeobecné podmienky súťaže
Príloha 2: Špecifikácia predmetu súťaže
Príloha 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha 4: Náležitosti cenovej ponuky na predmet súťaže
Príloha 5: Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Drobox.com

ES-K-02/2020
Lehota na podávanie návrhov: 19.3.2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 25.3.2020

Podmienky súťaže
Príloha 1: Všeobecné podmienky súťaže
Príloha 2: Špecifikácia predmetu súťaže
Príloha 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha 4: Náležitosti cenovej ponuky
Príloha 5: Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Príloha 1.  k Špecifikácii predmetu súťaže | Drobox.com
Príloha 2.  k Špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-01/2020
Lehota na podávanie návrhov: 12.3.2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 18.3.2020

Podmienky súťaže
Príloha 1: Všeobecné podmienky súťaže
Príloha 2: Špecifikácia predmetu súťaže
Príloha 3: Zoznam subdodávateľov
Príloha 4: Náležitosti cenovej ponuky na predmet súťaže
Príloha 5: Vyhlásenie o záväzku mlčanlivosti

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Drobox.com

ES-K-07/2019
Lehota na podávanie návrhov: 03.12.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10.12.2019

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox

ES-K-06/2019
Lehota na podávanie návrhov: 03.12.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10.12.2019

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-05/2019

Lehota na podávanie návrhov: 28.11.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 05.12.2019

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-04/2019
Lehota na podávanie návrhov: 11.10.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 18.10.2019

 Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-03/2019
Lehota na podávanie návrhov: 2.10.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10.10.2019

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-02/2019
Lehota na podávanie návrhov: 11.04.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 18.04.2019

ES-K-01/2019 – Súťaž bola zrušená