Verejné obchodné súťaže Slovenských elektrární – energetických služieb, s.r.o., na dodávku energetických služieb.

ES-K-07/2019

Lehota na podávanie návrhov: 03.12.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10.12.2019

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox

ES-K-06/2019

Lehota na podávanie návrhov: 03.12.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10.12.2019

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-05/2019

Lehota na podávanie návrhov: 28.11.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 05.12.2019

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

 

ES-K-04/2019

Lehota na podávanie návrhov: 11.10.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 18.10.2019

 Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-03/2019

Lehota na podávanie návrhov: 2.10.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 10.10.2019

Prílohy k špecifikácii predmetu súťaže | Dropbox.com

ES-K-02/2019

Lehota na podávanie návrhov: 11.04.2019
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 18.04.2019

ES-K-01/2019 – Súťaž bola zrušená