Aktuálne opatrenie v súvislosti s koronavírusom

Aktuálne opatrenie v súvislosti s koronavírusom

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Jedným z opatrení ktoré naša spoločnosť prijala v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19, je pesun všetkých našich kolegov  do režimu home-office.
Z tohto dôvodu nás nie je možné kontaktovať na pevných linkách.

V prípade, že sa snami potrebujete spojiť ohľadne agendy vyúčtovania, fakturácie, reklamácie faktúr alebo úhrad,
urobte tak prosím prostredníctvom emailu na nasledovných adresách:

Je to najefektívnejší spôsob, ako spracovať vaše požiadavky v čo najkratšom čase a požadovanej kvalite.

Mobilné a Emailové kontakty na našich zamestnancov:

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top