Teplo

Teplo

Firmy

Domácnosti

Spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby ešte v roku 2018 rozšírila svoje portfólio služieb aj o dodávku tepla z výrobných zdrojov materskej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Od roku 2020 dodáva teplo štandardne vo všetkých lokalitách, kde sú tieto výrobné zdroje umiestnené – Nováky, Jaslovské Bohunice, Mochovce a Vojany.

Ste v správnych rukách

3. najväčší dodávateľ na Slovevnsku

V priebehu roka 2021 došlo k prevodu distribúcie tepla v regióne Hornej Nitry (v okolí Novák, Prievidze a obce Zemianske Kostoľany) na Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. Po ukončení výroby elektriny a tepla v Elektrárni Nováky ku koncu roka 2023 táto spoločnosť prevezme aj výrobu tepla v regióne.

Hlavnými odberateľmi tepla spoločnosti SEES zostávajú naďalej distribútori tepla a organizácie v mestách Trnava, Hlohovec a Leopoldov a taktiež v obci Jaslovské Bohunice. Ďalší významný podiel tvoria aj priemyselný odberatelia pary v areáli Elektrárne Nováky. Spoločnosť dodáva teplo aj 381 domácnostiam v obci Jaslovské Bohunice a 46 domácnostiam v obci Zemianske Kostoľany.

Výhodou tepla dodávaného zo zdroja Elektrárne Bohunice je jeho bezkonkurenčne najvýhodnejšia cena v rámci Slovenska, pričom sa jedná o bez-emisné teplo pochádzajúce z jadrového paliva, ktoré je vedľajším produktom výroby elektriny.

Ďalším európskym unikátom je, že jedinou jadrovou elektrárňou, ktorá zásobuje domácnosti vo svojom okolí aj teplom, sú práve slovenské Elektrárne Bohunice. Jedná sa o tisíce domácností v mestách Trnava, Hlohovec a Leopoldov. Špecialitou je dodávka do niekoľkých stoviek rodinných domov v obci Jaslovské Bohunice, kde majú obyvatelia k dispozícii absolútne najlacnejšie teplo na Slovensku

Prehľad dodávky tepla

Prehľad dodávky tepla
podľa lokalít a zdrojov

Jasl. Bohunice
Nováky
Mochovce
Vojany

Hlavnými odberateľmi tepla sú distribútori tepla, organizácie, priemysel a obyvatelia v lokalitách Trnava, Nováky, Hlohovec, Leopoldov, Jaslovské Bohunice, Zemianske Kostoľany (priemysel), Mochovce a Vojany.

Ďalší významný podiel tvoria aj priemyselní odberatelia v lokalitách zdrojov Nováky, Jaslovské Bohunice a Mochovce.

Prehľad dodávky tepla

Prehľad dodávky tepla
podľa lokalít a zdrojov

Lokalita
GWh
Podiel
Spolu SE – ES 2020
618.2
100%
Elektrárne Bohunice (Trnava + Jadrová vyraďovacia spoločnosť)
320.9
51.91%
Elektrárne Bohunice (Hlohovec,Leopoldov a Jaslovské Bohunice)
69.9
11.31%
Elektrárne Nováky (Prievidza,Nováky,Zemianské Kostoľany)
220.5
35.67%
Elektrárne Vojany
2.9
0.47%
Elektrárne Mochovce – Bloky 1 a 2
2.4
0.39%
Elektrárne Mochovce – Areál výstavby 3. a 4. bloku
0.4
0.06%
Vlastné tepelné zdroje (Hron,Primo,MamaPapa a Gansberg)
1.2
0.19%
Naše výhody

Prečo teplo od nás

Výhodnejšie ceny

Osobná starostlivosť

Teplo vyrobené bez emisií CO2

Partnerstvo s overenou
spoločnosťou

Scroll to Top