Firemné údaje

Firemné údaje

Základné údaje

Obchodné meno
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.
Právna forma
Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, Vložka č.: 56534/B
Dátum vzniku
4. 12. 2008
Sídlo
Pribinova 40, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO
44 553 412
IČ DPH
SK2022762621
Hlavný predmet podnikania
dodávka elektriny, dodávka plynu, rozvod tepla, poskytovanie podpornej energetickej služby

Údaje súvisiace s podnikaním

Elektroenergetika
povolenie č. 2009E 0352
EIC
24X-SE-PREDAJ–H
Bankové spojenie
Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu
2626225307/1100
IBAN
SK35 1100 0000 0026 26225307
BIC
TATRSKBX

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top