Verejné súťaže

Verejné súťaže

SEES-GAS-01-11/2020

Ukončená
Lehota na podávanie návrhov: 18. 12. 2020
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 04. 01. 2021

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top