Oddelenia

Naše oddelenia

Martin Kumpan

Konateľ a výkonný riaditeľ

Andrea Pancotti

Manažér predaja a energetických služieb

Miroslav Rendko

Manažér predaja komodít

Igor Ondrejovič

Manažér nákupu

Lucia Marečková

Manažér pre financie a controlling

Kristína Martinková

Špecialista interných procesov

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top