Energia ako služba – možnosti financovania batériového úložiska od SEES

Energia ako služba – možnosti financovania batériového úložiska od SEES

Autor článku

Dátum uverejnenia

Batériové úložisko môže byť pre niektoré firmy pomerne drahou technológiou. Našťastie, je tu model batériové úložisko od SEES ako služba. S týmto unikátnym modelom nemusíte do tejto technológie investovať ani euro, pričom si užívate všetky jej výhody a šetríte už od prvého dňa jej fungovania. Model batériové úložisko od SEES ako služba efektívne prepája investorov so záujemcami o úložisko. 

Atraktívna návratnosť

Batériové úložisko od SEES je výnimočné v tom, že si na seba aktívne zarába poskytovaním necertifikovaných podporných služieb. Jeho návratnosť je tak omnoho rýchlejšia, než keby slúžilo iba na uskladňovanie solárnych prebytkov zo strešnej fotovoltiky. V prípade veľkokapacitných úložísk s kapacitou 432 kWh dnes dosahujeme návratnosť investície už od 3 rokov, pričom životnosť batérií je až 15 rokov.

Business model založený na tzv. success fee

Finančný model, ktorý aplikujeme v rámci našich riešení je založený na success fee, teda na podiele z finančného efektu, ktorý sa nám riadením výroby a spotreby elektrickej energie u zákazníka podarilo dosiahnuť.

Finančný efekt dosahovaný úložiskom sa delí medzi všetky subjekty, ktoré v procese zohrávajú určitú úlohu:

  • zákazník – ako poskytovateľ možnosti inštalovať batériové úložisko od SEES a regulovať odber a výrobu elektrickej energie;
  • dodávateľ elektriny: Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. – ako zúčtovateľ finančného efektu;
  • investor – ako poskytovateľ prostriedkov na nákup technológie (SEES).

 

Najväčší podiel z dosahovaného finančného efektu putuje investorovi. Z jednoduchého dôvodu. Investícia sa mu má splatiť v čo najkratšom čase. Aj preto nie každá firma je zároveň vhodným kandidátom na úložisko ako služba. Nedostatočný regulačný potenciál či inštalácia vyžadujúca nákladné stavebné alebo elektroinštalačné úpravy sa totiž premieta aj do pomalšej návratnosti investície.

Kto môže byť investorom?

V prípade, že firma spĺňa podmienky na inštaláciu batériového úložiska od SEES, má k dispozícii dve možnosti financovania:

  • úložisko financované dodávateľom Slovenské elektrárne – energetické služby  firma dostáva fixnú sumu odmeny za poskytnutie možnosti inštalovať úložisko, ktorá sa po piatich rokoch zvyšuje. 
  • úložisko financované treťou stranou – batériové úložisko je zaujímavé aj pre investorov, ktorí majú záujem umiestniť svoje prostriedky do zelených technológií. Podmienky delenia finančného efektu sa v tomto prípade dohodnú individuálne.

Všetky z uvedených možností financovania dokážu firmám sprostredkovať naše batériové úložisko zadarmo. O tom, či je firma vhodným kandidátom na úložisko na prenájom, rozhodne až náš energetický audit. Ten vykonávame samostatne pre každé odberné miesto.

 

Spĺňate podmienky na inštaláciu úložiska od SEES ako služba? Dajte nám o sebe informácie a my vám pripravíme ponuku na mieru.

Čo všetko môže firma získať ako službu?

Zdieľajte

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top