Modernizácia osvetlenia priniesla spoločnosti Deufol až 74 % úsporu nákladov na energie.

Modernizácia osvetlenia priniesla spoločnosti Deufol až 74 % úsporu nákladov na energie.

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Vďaka energeticky úsporným technológiám dokáže priemyselné osvetlenie znížiť prevádzkové náklady, zvýšiť bezpečnosť a chrániť životné prostredie.

Nové osvetlenie vo výrobnej hale

Spoločnosť DEUFOL Slovensko sa rozhodla pristúpiť k modernizácii osvetlenia rozsiahlej výrobnej haly, ktorá sa skladá zo štyroch lodí. Oslovila preto dcérsku spoločnosť Slovenských elektrární, SE-Energetické služby, ktorá je už desať rokov expertom v oblasti energetických služieb.

Hlavnými dôvodmi modernizácie boli nízka intenzita osvetlenia a nákladná údržba pôvodnej osvetľovacej sústavy a vysoké náklady na enerie.

Pôvodný stav

Pôvodné osvetlenie výrobných priestorov bolo zastarané, nespoľahlivé, vyžadovalo časté opravy, intenzita osvetlenia bola nepostačujúca a náklady na údržbu vysoké.

Pred rekonštrukciou bolo v prevádzke inštalovaných 174 ks svietidiel  s metal-halogenidovou výbojkou s výkonom 400W. Tieto svietidlá boli bez možnosti regulácie.

Zmeny pri modernizácii

Vo výrobnej hale pozostávajúcej zo štyroch lodí prebehla kompletná výmena pôvodných svietidiel za LED svietidlá SITECO HIGH BAY s výkonom 220W (178ks) určených do priemyselných priestorov.

Tieto svietidlá sú napojené na existujúcu kabeláž a riadené pomocou DALI protokolu. Sú doplnené o modul stmievania, ktorý umožňuje reguláciu každého svietidla samostatne. V rozvádzači je umiestnený modulátor ktorý po silovom vedení posiela riadiace signáli pre modul svietidla. Preto nebolo potrebné doplniť kabeláž na reguláciu svietidiel.

Osvetlenie je regulované na jednotlivých pracoviskách na základe informácií zo snímačov, ktoré zohľadňujú príspevok svetla cez svetlíky, tak aby systém udržiaval konštantnú úroveň osvetlenia na pracovnej rovine podľa požiadaviek. Sústava osvetlenia je rozdelená na 12 zón, ktoré je možné samostatne regulovať. Inštalovaný výkon sústavy klesol z pôvodnej hodnoty 89 kW na 39k W.

DALI/ Digital Adressable Lighting Interface
Digitálne a dresovateľné svetelné rozhranie je medzinárodná štandard (IEC 62 386), ktorý vznikol z iniciatívy výrobcov svetelnej techniky. Cieľom bolo vytvoriť jednotné rozhranie pre ovládanie svietidiel, bez ohľadu na výrobcu a typ svetelného zdroja. DALI umožňuje ešte efektívnejšie využívanie elektrickej energie. Inteligentné automatické ovládanie svietidiel je možné flexibilne prispôsobovať podľa požiadaviek zákazníka.

 

Súčasťou zmluvy bola aj výmena núdzového osvetlenia a vonkajšieho areálového osvetlenia, kde sme použili osvedčené svietidlá z našich projektov pre verejné osvetlenie.

Vonkajšie osvetlenie v areáli spoločnosti

Dosiahnuté hodnoty

V pracovnej rovine je po modernizácii možné v prípade potreby dosiahnuť priemernú intenzitu osvetlenia až na úrovni 500lx vďaka výkonovej rezerve. V súčasnosti je hala rozdelená podľa požiadaviek zákazníka na 300lx a 400lx zóny.

Spotreba pôvodnej sústavy bola 365.000 kWh,  spotreba novej sústavy s reguláciou klesla na 96.000 kWh.
Pri výške investície 85.200,-EUR bez DPH je návratnosť tejto investície 2,9 roka. Modernizácia svetelnej sústavy priniesla 74% úsporu elektrickej energie osvetlenia v porovnaní s predchádzajúcim stavom.

Kedy sa rozhodnúť pre výmenu osvetlenia výrobnej haly?

Keď potrebujete

  • zvýšiť intenzitu osvetlenia daných priestorov.
  • znížiť náklady na elektrickú energiu,
  • znížiť servisné náklady na osvetlenie a predĺžiť servisný interval osvetľovacej sústavy,
  • zabezpečiť vyššiu bezpečnosť a zlepšiť pracovný výkon zamestnancov

Výhody

  • navrhneme Vám najvhodnejšie technologické riešenie,
  • pripravíme projektovú dokumentáciu,
  • prefinancujeme investície, stačí si vybrať BIZNIS MODEL pre Váš typ podnikania
  • pri použití EPC biznis modelu – zabezpečíme tiež spoľahlivú prevádzku a kompletný servis,
  • výmena prebieha bez narušenia prevádzky, pri každej realizácii minimalizujeme vplyv na výrobný proces(robíme ju v čase odstávok, v nočných hodinách, cez víkendy či sviatky),
  • partnerstvo s overenou spoločnosťou – so spoľahlivým a skúseným partnerom je výmena osvetlenia jednoduchý proces aj v komplikovanej výrobe, stačí nám vaša predstava a o všetko ostatné sa postaráme.
Spoločnosť DEUFOL Slovensko s.r.o. sa orientuje na výrobu obalových materiálov, balenie ťažkých a nadrozmerných nákladov, odbornú nakládku kamiónov a kontajnerov, špedíciu, zastupovanie v colnom konaní a taktiež  dopravu vrátane poistenia tovaru.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Peter Černák

Projektový manažér

peter.cernak@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top