Technologické chladenie

Technologické
chladenie

Priemyselné vykurovanie

Technologické chladenie

Výroba tepla a chladu

Úspora paliva v kotloch

Stlačený vzduch

Vysokoefektívnymi technológiami pomáhame priemyselným spoločnostiam s budovaním zdroja chladu, prípadne s rekonštrukciou chladiacich zariadení.

Naša ponuka

Nechajte to na nás

Analýza súčasného stavu
Návrh vhodného technologického riešenia
Príprava projektovej dokumentácie
Realizácia strojovne (dodávka projektu na kľúč)
Financovanie investície
Kompletný servis
Naše výhody

Prečo služba od nás

100 % financovanie investície

Použitie najvhodnejších
dostupných technológií

Následný kompletný servis
a prevádzka

Partnerstvo s overenou
spoločnosťou

Realizácie tepla-chladu

Kde používajú
teplo-chlad od nás

487.000

úspora investora

158.000

úspora investora

120.000

úspora investora

Chcem technologické chladenie...

Scroll to Top