Primo Tatry

PRIMO TATRY, vo Vysokých Tatrách na vykurovanie využívajú aj obnoviteľné zdroje

Dodané služby

Teplo-chlad
Pôvodný stav

Ako to vyzeralo, kým
sme dodali službu my

Navrhli sme ekologické vykurovanie pre polyfunkčný apartmánový dom PRIMO TATRY v Starom Smokovci.

Bývalý dom služieb priamo v centre Starého Smokovca, ktorý roky chátral, získal prestavbou novú podobu a funkciu. Polyfunkčná časť tohto objektu patrí mestu Vysoké Tatry a v dvoch štvorpodlažných krídlach sú obytné jednotky súkromných majiteľov.

S veľkým dôrazom na polohu tohto apartmánového domu projektoví manažéri navrhli ekologické riešenie na vykurovanie s využitím aj obnoviteľného zdroja energií − tepelných čerpadiel vzduch/voda. Tepelné čerpadlá monitorujú potrebu tepla a aj skutočne poskytnutý tepelný výkon. Týmto spôsobom sa optimalizujú tak, aby boli čo najefektívnejšie. Prostredníctvom reverzibilnej prevádzky sú v lete zariadenia technologicky prispôsobené pokryť aj dopyt na chladenie objektu.

Vykurovanie, ktoré ako zdroj tepela využíva vonkajší vzduch, prináša prevádzkové výhody a úsporu primárneho paliva počas veľkej časti roka. Zároveň má aj environmentálny rozmer, ktorý je v Tatrách nevyhnutný.

Pozitívny dopad tohto profesionálneho riešenia na okolité prostredie tak ocenili najmä zástupcovia mesta Vysoké Tatry, ktorí pri príprave opatrení na zlepšovanie životného prostredia dlhodobo spolupracujú s odbornými organizáciami na ochranu prírody, ovzdušia a vôd.

Riešenie na kľúč

Dcérska spoločnosť Slovenských elektrární vybudovala celý systém na kľúč a do objektu dodáva aj teplo za nižšie ceny, ako je súčasná ponuka v regióne.

Súčasťou prác boli aj plynová prípojka vrátane vlastného odberného miesta, pripojenie elektromerov s vlastným fakturačným meradlom a kotolňa s príslušenstvom. Samotnú kotolňu tvoria dva plynové kondenzačné kotly s celkovým tepelným výkonom 246 kW a tri tepelné čerpadlá vzduch/voda, každé s tepelným výkonom 28 kW.

Kedy sa rozhodnúť pre tento typ technológie?

  1. Ak oceňujete pozitívny environmentálny dopad na životné prostredie tejto technológie.
  2. Chcete dosiahnuť triedu energetickej hospodárnosti budovy A1.
  3. Potrebuje aj dodávku chladu.
  4. V areáli, v ktorom sa budova nachádza, nie je pripojenie na plyn.

Developerským spoločnostiam umožňujeme presunúť časť investície súvisiacu s budovaním zdroja tepla a chladu na nás. Vďaka technológiám využívajúcim obnoviteľné zdroje pomáhame klientom splniť náročné kritériá na dosiahnutie energetickej triedy A1. Následne dodávame teplo a chlad do objektov za ceny, ktoré sú nižšie, ako je súčasná ponuka.

  • Navrhneme Vám  najvhodnejšie technologické riešenie
  • Pripravíme projektovú dokumentáciu
  • Zrealizujeme strojovne, resp. studne a rozvody (v prípade tepelných čerpadiel voda/voda)
  • Prefinancujeme investície
  • Dodáme vám teplo/chlad
  • Zabezpečíme spoľahlivú prevádzku a kompletný servis
Čo sme dodali

Naše riešenie znížilo spotrebu energie o

ikona-vyhody
100% financovanie investície
ikona-vyhody
Použitie obnoviteľných zdrojov umožňujúce dosiahnutie triedy A1 (tepelné čerpadlo alebo fotovoltika)
ikona-vyhody
Výroba tepla a chladu jednou technológiou
ikona-vyhody
Následný kompletný servis a prevádzka
ikona-vyhody
Partnerstvo s overenou spoločnosťou
Podobné referencie

Kde sme dodali
podobné služby

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top