Veľké firmy

Veľké firmy

Malé firmy

Veľké firmy

V porovnaní s ostatnými dodávateľmi ponúkame veľkoodberateľom výhodnejšie ceny a istotu silnej značky, pretože sme dcérou Slovenských elektrární.

Definícia veľkej firmy

Kto je veľká firma

Ak vaša firma spotrebuje ročne viac ako 1 GWh elektriny, patríte medzi veľkoodberateľov. Spoľahlivým partnerom pre váš biznis je energetická firma Slovenské elektrárne – energetické služby – 100% dcérska spoločnosť Slovenských elektrární, ktoré sú najväčším výrobcom elektriny a najväčším súkromným investorom na Slovensku.

Ponúkame vám rôzne možnosti nákupu elektriny, ktoré najviac vyhovujú nákupnej stratégii vašej spoločnosti:

  • Fixácia pevnej ceny na celé zmluvné obdobie
  • Nákup cez koeficient
  • Viazanosť ceny na burzu – Prague Energy Exchange (PXE), European Energy Exchange (EEX)
  • Postupný nákup cez „tranže“
Cenu pre Veľkú firmu Vám stanovíme individuálne

Naša ponuka

Individuálne riešenia

Upresňovanie spotreby

Bonusy, malusy

Tolerančné pásma

Platobné poodmienky

Pripravíme pre vás individuálne riešenie ďalších zmluvných podmienok. Prevezmeme za vás zodpovednosť za odchýlku a všetky administratívne úkony spojené so zmenou dodávateľa zariadime bezplatne.

Naša ponuka

Dodatočné služby

Náš profesionálny tím vám poradí ako optimalizovať celkové energetické náklady, vrátane platieb za distribúciu.

Energetické poradenstvo

Základné technické a administratívne informácie a úkony môžete realizovať online priamo cez náš web portál.
Neustále tak máte:
– prehľad všetkých faktúr vystavených našou spoločnosťou,
– možnosť vykonávať administráciu technických dát,
– možnosť robiť takmer všetky administratívne úkony,
– zadávanie reklamácií, sledovanie ich stavu,
– neustály kontakt s našou spoločnosťou.

Online zákaznícka zóna

Vyriešime za vás požiadavky na:
– zmenu rezervovanej kapacity,
– zmenu merania,
– zmenu sadzieb za distribúciu,
– reklamácie nefunkčného elektromera,
– zabezpečenie dočasného prerušenia dodávky elektriny.

Zastupovanie vo vzťahu s distribučnými spoločnosťami

Šetríte váš čas, peniaze aj životné prostredie

Elektronická fakturácia

V spolupráci s najlepšími odborníkmi zabezpečíme aj služby, ktoré povedú k optimalizácii firemných nákladov za energie.*

Energetický audit a online meranie spotreby

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek sú tu pre vás naši obchodníci.

Flexibilita

Chcem elektrinu

Scroll to Top