Krátkodobý výhľad: mierne rastúci s potenciálnymi poklesmi, pohyby na trhu aj 2 Eur/MWh

Strednodobý výhľad: rastúci trend stále pokračuje; i keď nepredpokladáme že bude trvať večne. Momentálne nie je dôvod si myslieť že sa trend zmení na klesajúci. Bol by potrebný dlhšie trvajúci pokles, aby sa dal očakávať signifikantný pokles, prípadne otočenie trhu.

Graf č.1. Vývoj CAL22 v Nemecku

Graf č.1. Vývoj CAL22 v Nemecku

Veľkú rolu zohrajú emisné povolenky, ktoré sú momentálne „nastavené“ na rast.

Graf č.2 Vývoj emisných povoleniek

Graf č.2 Vývoj emisných povoleniek

Očakávame, že od 1.4.2021 situáciu na spotovom trhu ovplyvní  otvorenie novej cezhraničnej linky medzi Slovenskom a Maďarskom. Predpokladáme, že vzrastie vývoz elektriny z SK do HU, prípadne smerom až na Balkán. Sprievodným javom bude vyrovnanie cien na spotom trhu  na Slovensku a Maďarsku, čo by malo v praxi pôsobiť tlak na nárast ceny na spote u nás.

Významný vplyv na cenu by mohlo zohrať aj počasie, keďže teplota v 2. kvartáli bude vyššia ako doteraz  a to by malo naopak cenu na spote znížiť.