Ako sa vyvíjal trh s elektrinou a plynom v roku 2020

Ako sa vyvíjal trh s elektrinou a plynom v roku 2020

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Fenomén, ktorý bude navždy definovať rok 2020 je pandémia COVID-19. Pandémia spôsobila nielen ohromnú spoločenskú zmenu, ale tiež celosvetovú odozvu naprieč všetkými trhmi. Silne zasiahnutá ostáva aj oblasť energetiky, kde prudké poklesy spotreby spôsobené protipandemickými opatreniami, tlmili dopyt po rope, plyne, elektrine či emisných povolenkách. Bezprecedentné spomalenie ekonomík, napriek intenzívnym finančným podporám, ostáva naďalej hrozbou i v ďalších rokoch.

Ceny elektriny

Ceny elektriny zaznamenali koncom prvého kvartálu 2020, v čase keď naplno prepukla pandémia v Európe, prudký pád až na úroveň 40 Eur/MWh, čo predstavuje pokles o 10 Eur/MWh, resp. až cca 20%. Ešte signifikantnejší prepad bol na krátkodobom trhu, najmä na trhu s dennou dodávkou. Ceny sa prepadli v mesiacoch apríl a máj 2020 až pod 20 Eur/MWh. S prichádzajúcim letom a vidinou lepšiacej sa ekonomicko-spoločenskej situácie ceny elektriny začali rásť až do momentu, keď opäť udrela druhá vlna pandémie a jej ekonomické následky. Naopak, veľký optimizmus schválenej vakcíny vyhnal na úplný záver roka ceny na úroveň zaznamenanú na začiatku roka 2020. Pod silný rast sa podpísali aj emisné povolenky CO2, ktoré na záver roka dosahovali rekordné úrovne od počiatku svoje existencie.

Graf č.1: Vývoj slovenského Cal21 na burze PXE

Výpadok financií, príjmov z energetických trhov má za následok časový posun financovania nových projektov, projektov zameraných na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov, výskumy alternatívnych spôsobov výroby, uskladnenia a prenosu energií. Či dokonca k ich samotnému zrušeniu. To všetko posúva náklady po časovej osi do budúcnosti, kde možno očakávať nárast ceny komodít. Žiarivým príkladom sú emisné povolenky, ktoré zaznamenali a zaznamenávajú rekordné úrovne, čím priamo zvyšujú náklad v cenotvorbe energetických komodít.

Ceny plynu

Cena plynu bola v prvej polovici roka ťahaná nadol nižším dopytom a obavou z veľkosti pandémia COVID-19. Zásobníky ostávali nadpriemerne plné kvôli výpadku spotreby. Absencia potreby ich rýchlo doplniť, udržiavala cenu komodity na nízkych úrovniach až do jesennej fázy kalendárneho roka. Silná koreláciu európskeho trhu s trhmi v Ázii, ktoré disponujú oveľa menšími zásobníkmi ako v Európe, viedla k rastúcemu dopytu po dodávkach LNG a tlačeniu ceny dodávky na vyššie cenové úrovne.
 
Zo širšieho pohľadu mali na cenu plynu vplyv rozsiahlejšie problémy s výrobou LNG spôsobené nadpriemernými zrážkami a častejšími chladnými vpádmi studených frontov počas jesenných a zimných mesiacov v Austrálii aj v niektorých krajinách Ázie. To navýšilo aj dopyt ázijských spotrebiteľov po LNG a vytlačilo jeho cenu nahor. Z tohto dôvodu a z dôvodu očakávania chladnej zimy stúpol od leta, a najmä v zime, japonský index JKM na veľmi vysoké hodnoty, čím ovplyvnil aj cenu NCG plynu.
Graf č.2: Vývoj plynu Cal21 na burze EEX

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Igor Okruhlica

Špecialista nákupného portfólia

igor.okruhlica@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top