Aktualizujeme naše obchodné podmienky

Aktualizujeme naše obchodné podmienky

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Nové obchodné podmienky zohľadňujú zvýšenú ochranu spotrebiteľa podľa aktuálne platných právnych predpisov a zároveň sú jednoduché a zrozumiteľné.

V týchto dňoch rozposielame našim zákazníkom návrh na uzatvorenie dodatku k súčasnej zmluve, na základe ktorého dôjde k nahradeniu aktuálne platnej zmluvy novou zmluvou o združenej dodávke elektriny.

Nová zmluva bude tak bude jednoduchšiaprehľadnejšia a predovšetkým našim zákazníkom poskytne väčšiu flexibilitu a komfort.

Naše zmluvy sú naďalej bez viazanosti, nemenia sa ani cenníky schválené úradom pre reguláciu sieťových odvetví na rok 2019.

K tomuto kroku sme pristúpili z dôvodu že od podpisu súčasnej zmluvy došlo k viacerým zmenám súvisiacim s našim zmluvným vzťahom so zákazníkom. Tieto zmeny sú výsledkom prijatia nových predpisov v oblasti energetiky a ochrany spotrebiteľov podľa aktuálne platných a účinných právnych predpisov.

Potrebu aktualizovať naše súčasné obchodné podmienky priniesli aj naše doterajšie praktické skúsenosti a návrhy na zlepšenie od našich zákazníkov, ktoré sme počas nášho takmer 10 ročného pôsobenia v oblasti dodávky elektriny získali.

„Naším primárnym cieľom je, aby sme v každom jednotlivom prípade postupovali vo vzťahu k našim zákazníkom a zmluvným partnerom spravodlivo, férovo a podľa zákona tak, aby sa s nami cítili čo najlepšie a boli s našimi službami spokojní.“

Martin Kumpan
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o.

Keďže nám nie je ľahostajné naše životné prostredie, súčasťou nášho návrhu je aj možnosť udeliť nám súhlas s elektronickou komunikáciu a elektronickým zasielaním faktúr.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zmluvného vzťahu s našou spoločnosťou, nového návrhu zmluvy, či aktuálneho vývoja cien na trhu s elektrinou pre domácnosti, nás prosím kontaktujte

telefonicky na našej zákazníckej linke: 0850 555 999 v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00

alebo

e-mailom: doma@seas.sk.

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top