Analýza vývoja cien elektriny v roku 2024

Analýza vývoja cien elektriny v roku 2024

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Zhrnutie 2022

Počas roka 2022 sa postupne nabaľovali viaceré aspekty, ktoré spoločne vytvorili obavy o stabilitu dodávok plynu aj elektriny. Až s odstupom času sa dá hovoriť o panike, ktorá nebola naplno podložená fundamentami. Hlavné faktory, ktoré rezonovali európskou energetikou boli:

  • postupné znižovanie tokov plynu z Ruska
  • vojnový konflikt na Ukrajine
  • nízky stav plynových zásobníkov na konci zimy
  • suché a horúce leto spojené s nízkou výrobou z vodných elektrární
  • problémy so spoľahlivosťou Francúzskych jadrových reaktorov.

Situácia postupne vyeskalovala na konci leta, keď burzové ceny silovej zložky elektriny prekročili 1000 € /MWh za produkt s dodávkou na rok 2023.  

Veľkoobchodná cena bázového produktu s dodávkou na
nasledujúci kalendárny rok na Slovensku

Na rekordné ceny zareagovala strana dopytu, viacero podnikov svoju výrobu zastavilo, čím spolu s miernym začiatkom zimy prispeli k upokojeniu situácie. Spotreba elektriny sa postupne prepadla až o  7% oproti priemeru 2021 (pri plyne až takmer 20%) a teda v celkovom energetickom balanse plynu aj elektriny sa znížená ponuka z veľkej časti vyrovnala zníženým dopytom. Začal sa postupný klesajúci trend.

 

Priemerná európska spotreba /

prepad oproti priemeru

Zhrnutie 2023 - 2024

Trend pokračoval aj počas minulého roka. Narušený bol niekoľkými krátkodobými korekciami spojenými hlavne so správami ohľadom predĺženia nórskych plynových odstávok, nárastom ceny emisných povoleniek, konfliktu na blízkom východe.  Všetky tieto negatívne správy ale prebilo pokračovanie poklesu spotreby a čiastočné nahradenie ruského plynu pomocou dodávok LNG.

Ďalšia mierna zima a takisto spomalenie nie len európskej ale aj svetovej ekonomiky je aktuálne najdôležitejším faktorom na trhu. Ceny sa momentálne zastabilizovali okolo 85 €/MWh pri bázovom produkte na budúci rok. Opäť je vidieť aj tzv. backwardation, kedy neskoršie produkty sú lacnejšie ako tie bližšie. To je spôsobené očakávaniami na nárast globálnych kapacít LNG ale aj inštalovaných kapacít OZE.

 

Čo ďalej

Ďalší vývoj závisí predovšetkým od makroekonomického vývoja, ochoty výrobného sektora využiť aktuálne nízke ceny nie veľmi vzdialené tým predkrízovým, ale aj rýchlosti nárastu nových sektorov dopytu (elektromobilita, tepelné čerpadlá, elektrifikácia priemyslu ale aj dátové centrá atď.) Všetky tieto premenné sa ale týkajú spotreby, ktorá zdá sa už nebude ďalej klesať, ale ako ukazujú aktuálne prognózy bude tomu skôr naopak. V takom prípade príde dokonca k multiplikatívnemu efektu, keďže opäť nahor zamieri aj cena emisných povoleniek.

Na strane ponuky sa situácia zdá byť aspoň nateraz stabilnejšia. Karty by mohli teoreticky zamiešať ďalšie výpadky či už na strane výroby elektriny alebo importu plynu. Dá sa teda teoreticky hovoriť o akomsi cenovom dne od ktorého by sa cena v prípade naplnenie vyššie uvedených scenárov mohla odraziť.

Rámcovo sa dá očakávať, že hoci prvé náznaky pozorujeme už teraz, k obnoveniu dopytu príde postupne od jarných mesiacov, kedy je cena krátkodobo typicky najnižšia. Úplné zotavenie sa predikuje v priebehu 2-3 rokov pri náraste zhruba 3% ročne. Ak sa táto prognóza naplní a zároveň nepríde k obnoveniu dodávok plynu z Ruska, čo je samozrejme veľmi nepravdepodobné, dá sa očakávať postupný nárast cien plynu, povoleniek a v konečnom dôsledku aj elektriny.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vývoja cien,
obráťte sa na autora článku, alebo na náš obchodný tím.

Zdieľajte

Vizitka autora článku

Mário Igaz

Team Leader pre obchodnú stratégiu

mario.igaz@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top