Vieme, že každé podnikanie je iné,
preto sme pre vás pripravili viacero biznis modelov a zmluvných alternatív.

Naše technologické riešenia sú navrhnuté tak, aby dosahovali čo najlepšiu návratnosť investície klienta. Berieme do úvahy celkové náklady vlastníctva (TCO – Total Cost of Ownership), ktoré zahŕňajú počiatočnú investíciu, prevádzkové náklady a v prípade potreby aj finančné náklady riešenia. Aj v prípade, že si nemôžete dovoliť žiadnu vstupnú investíciu, existuje riešenie, ako realizovať opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti vášho podniku aj bez potrebného vstupného kapitálu. V takomto prípade môžete využiť EPC model.

EPC | Energy Performance Contracting

Garantované energetické služby

Na začiatku projektu zistíme vaše náklady na energie, prevádzku a údržbu. Následne navrhneme technologický systém, ktorý vygeneruje úsporu energie a zníži prevádzkové náklady. Tieto úspory sú monitorované počas celého projektu a sú zmluvne garantované. Financovanie riešenia a dĺžka trvania zmluvy sa dohodnú vopred. Systém je vo vlastníctve klienta (amortizácia, daňové výhody) a je vhodný aj pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť žiadnu vstupnú investíciu.

Výhody EPC

  • Žiadna vstupná investícia
  • Nová technológia sa spláca z úspor z nákladov za energie
  • Výstavba na kľúč
  • Prevádzka a údržba počas celej doby trvania zmluvy
  • Úspory sú zmluvne garantované – ak nedosiahnete vopred stanovenú úsporu, zaplatíme vám pokutu v dopredu stanovenej výške
Jedno technické riešenie, veľa zmluvných alternatív