Zákon o energetike definuje malý podnik ako koncového odberateľa elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci rok.

Ceny elektriny pre malé podniky sú regulované, schaľuje ich Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Cenník elektriny pre malé podniky nájdete v spodnej časti tejto stránky.

Podnikateľom s ročnou spotrebou elektriny od 30 MWh do 1 000 MWh pripravíme individuálnu cenovú ponuku .

Ak je Vaša spotreba vyššia ako 1 000 MWh, pozrite si našu ponuku pre veľké podniky.

Máme tiež výhodnú ponuku pre vaše mesto či obec – pozrite si ju.

ELEKTRINA

PLYN