EFEKTIA 2017 hlási 45 projektov, spolu usporil takmer 900-tisíc eur ročne

EFEKTIA 2017 hlási 45 projektov, spolu usporil takmer 900-tisíc eur ročne

Autor článku

Dátum uverejnenia

Kategória

Priemerná ročná úspora prihlásených projektov dosahuje takmer 55 percent pôvodných nákladov na energie.

O ocenenia EFEKTIA 2017 sa bude uchádzať celkovo 45 projektov zo súkromného aj verejného sektora. Na základe poskytnutých údajov dosiahla priemerná ročná úspora projektov takmer 55 % pôvodných nákladov. Celkovo tak prihlásené projekty šetria ročne viac ako 862 000 eur, ktoré môžu subjekty investovať či už do svojho podnikania alebo do rozvoja miestnych komunít.

Slávnostné udeľovanie ocenení EFEKTIA 2017 sa uskutoční 19. júna 2017 na konferencii EFEKTIA 2017 v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave. Víťazi si prevezmú ocenenie za energetickú efektívnosť od podpredsedu Európskej komisie, zodpovedného za Energetickú úniu, Maroša Šefčoviča, ktorý prevzal nad projektom záštitu.

„Viac ako štyri desiatky prihlásených projektov je na pilotný ročník dobrý výsledok. Pre nás je to veľký záväzok smerom k ďalším ročníkom a k zvyšovaniu prestíže projektu EFEKTIA. Komisia bude mať ťažkú prácu, prišlo veľa kvalitných projektov zo súkromného, ako aj verejného sektora. Budú dobrým príkladom pre ďalších, ktorí chcú znižovať svoj účet za energie, ale aj šetriť životné prostredie,“ uviedol Marcel Lauko, predseda Správnej rady Asociácie poskytovateľov energetických služieb (APES-SK).

Z celkového počtu 45 registrovaných projektov prihlásili subjekty zo súkromného sektora do súťaže EFEKTIA 2017 15 projektov, z toho 10 v kategórii Priemysel. Verejný sektor zaznamenal v dvoch kategóriách až 30 registrácií, pričom pomer projektov modernizácie budov a modernizácie verejného osvetlenia je  vyrovnaný 15:15. V širokom portfóliu prihlásených projektov nechýbajú  priemyselné podniky, školy a škôlky, nemocnice, kúpele alebo subjekty z tretieho sektora.

„Takmer polovicu projektov realizovali prostredníctvom garantovanej energetickej služby (tzv. EPC – Energy Performance Contracting), ktorá umožňuje využiť potenciál budúcich úspor energie na okamžité financovanie potrebných investícií. Navyše, výška úspory je pri EPC zmluvne garantovaná. To znamená, že ak navrhnuté riešenie neprinesie úspory energie v dohodnutom objeme, klient zaplatí primerane menej, prípadne poskytovateľ služby EPC rozdiel doplatí.“

Marcel Lauko
predseda Správnej rady APES

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže EFEKTIA je Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK) v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) a Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC). Záštitu nad projektom prevzal Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, zodpovedný za Energetickú úniu. Generálnym partnerom projektu EFEKTIA sú Slovenské elektrárne. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.efektia.sk.

V pilotnom ročníku EFEKTIA 2017 sú vyhlásené kategórie:

  • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Budovy
  • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Verejný sektor: Verejné osvetlenie
  • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Priemysel
  • Najlepší projekt energetickej efektívnosti – Súkromný sektor: Obchod/Služby/Administratíva

Špeciálne ocenenia:

  • Najinovatívnejší projekt energetickej efektívnosti
  • Hlavná cena pre projekt energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie (projekt garantovej energetickej služby alebo EPC)

Zdieľajte

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Vizitka autora článku

Energetické Služby

info.sees@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top