Interiérové smart batériové úložisko sme inštalovali v obchodnom centre Galéria v Martine

Interiérové smart batériové úložisko sme inštalovali v obchodnom centre Galéria v Martine

Autor článku

Dátum uverejnenia

Naše prvé, interiérové batériové úložisko brAIn by Fuergy už riadi spotrebu elektriny v obchodnom centre Galéria v Martine. Má kapacitu 108 kWh a inštalovali sme ho v spolupráci s našim partnerom Fuergy v rámci konceptu Smart batériové úložisko brAIn ako služba. Obchodné centrum získalo úložisko zadarmo a vďaka nemu ročne zníži svoju uhlíkovú stopu o viac ako 28%.

OC Galéria Martin, interiér

V súčasná digitálna doba výrazne  ovplyvňuje aj spôsob nakupovania. Avšak aj napriek veľkému rozšíreniu online obchodov majú obchodné centrá vysokú popularitu a neustále pribúdajú. Ponúkajú totiž popri kamenných predajniach aj rôzne druhy služieb a zábavy.

Aby si obchodné centrá udržali svojich nájomcov dlhodobo, musia im ponúknuť atraktívne nájomné podmienky, najmä pokiaľ ide o výšku nájmu. To je často odvodené od prevádzkových nákladov, vrátane nákladov na elektrinu.

Nájomcovia na druhej strane potrebujú zákazníkov, a tu môžeme pozorovať  zmeny v spotrebiteľskom správaní. Okrem samotnej ponuky obchodov a služieb musia obchodné centrá  brať do úvahy aj udržateľnosť, ktorá sa stáva čoraz dôležitejším témou.

Obchodné centrum  Galéria našla riešenie týchto výziev v modeli Smart batériového úložiska brAIn, v podobe služby od nás, svojho dodávateľa elektriny. Dnes úspešne šetrí náklady aj našu planétu, pričom nemuseli vôbec meniť svoje fungovanie.

 

Obchodné centrum Galéria v Martine

OC Galéria Martin je moderné obchodné centrum nachádzajúce sa priamo v historickom centre Martina. Od svojho otvorenia v roku  2017 ponúka svojim návštevníkom široký sortiment vo viac ako 50 prevádzkach obchodov, služieb a reštaurácií. Toto obchodné centrum ročne spotrebuje približne 2,2 GWh elektriny.

Nájdete tu celoplošné pokrytie sieťou wifi zdarma aj nabíjaciu stanicu pre elektromobily.  Parkovisko na streche budovy čiastočne ubralo z možnosti inštalovať vlastný zdroj energie – fotovoltiku. OC Galéria sa preto musela porozhliadnuť po iných možnostiach pre energetickú optimalizáciu.

Interiérové batériové úložisko , zdroj Fuergy

Návrh riešenia a proces inštalácie

Prvým krokom bol energetický audit kde  sme sa dôkladne pozreli na výšku rezervovanej  a maximálnej rezervovanej kapacity v odbernom mieste OC Galéria. Preverili sme tiež možnosti na reguláciu spotreby energie cez energeticky náročné zariadenia, ako aj diagram spotreby elektrickej energie. Tento energetický audit nám umožnil navrhnúť ideálne batériové úložisko brAIn s kapacitou 108 kWh.

Zvolili sme interiérové prevedenie úložiska a zákazníkovi sme navrhli zužitkovať prebytočné teplo z batérií prostredníctvom obojsmerného výduchu. Ten nasáva studený vzduch do miestnosti s úložiskom a chladí ním batérie, zatiaľ čo teplý vzduch vháňa do susednej chodby, čo ocenia pracovníci OC Galéria najmä v zime.

Obojsmerný výduch úložiska vháňa teplý vzduch do susednej chodby OC Galéria Martin

Čo obchodné centrum Galéria získalo?

Úložisko zadarmo a ročnú finančnú odmenu

To, že zákazník za batériový systém nič neplatí a naviac inkasuje fixný ročný finančný bonus umožňuje spôsob fungovania batériového úložiska brAIn a model Smart batériové úložisko brAIn ako služba. Úložisko si na seba postupne zarába poskytovaním tzv. necertifikovaných podporných služieb a investícia sa nám postupne spláca.

O časť “zárobku” sa delíme aj so zákazníkom – OC Galéria, u ktorého je úložisko umiestnené a vďaka ktorému môže regulácia, a tým aj generovanie zisku prebiehať. Fixná odmena je stanovená na 5 rokov. Po skončení zmluvy a v prípade jej predĺženia sa výška odmeny navyšuje, čím si zákazník optimalizuje svoje celkové náklady na energie.

Úspory skleníkových plynov CO2(e)

So spotrebou 2,2 GWh vyprodukuje prevádzka OC Galéria približne 352 ton emisií CO2(e) za rok. V roku 2022 sa OC Galéria pýšila certifikátom „Zelená energia“ vystavenom na základe Záruk o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Nákup čisto zelenej energie je však oproti bežnej elektrine zo siete finančne náročný.

Dnes obchodné centrum znižuje skleníkové plyny prostredníctvom smart batériového úložiska brAIn. Správne načasovanou spotrebou, ktorá efektívne odbremeňuje elektrickú sieť v čase najväčšej záťaže a ktorá nahrádza fosílne zdroje, dokáže ročne ušetriť približne 100 ton CO2(e), čo predstavuje zníženie celkových emisií obchodného centra až o 28%. Uhlíková stopa samotného úložiska je pritom iba 14,3 tony CO2(e). Svoj uhlíkový dlh si tak splatí už v prvom roku svojej prevádzky.

Nulové starosti

Okrem súčinnosti v rámci implementácie úložiska sa zákazník o nič viac nemusel starať. Všetky žiadosti, povolenia a ostatné administratívne záležitosti sme za Obchodné centrum Galéria vyriešil my.

Úložisko sme profesionálne nainštalovali a bezpečne uviedli do prevádzky. O jeho efektívne a plne automatizované riadenie sa už ďalej stará softvér Fuergy, ktorý včas upozorní na prípadné zmeny v správaní systému. Dohľad nad úložiskom 24/7, ako aj pravidelná údržba či prípadný servis sú súčasťou nášho riešenia.

Zákazník funguje ako doteraz so všetkými výhodami, ktoré úložisko ponúka. V prehľadnej aplikácii môže naviac sledovať aj svoju online, historickú a plánovanú spotrebu, ako aj samotné správanie batériového úložiska.

Máte záujem o podobné riešenie? 
Kontaktujte nás a spoločne preberieme Vaše predstavy.

Zdieľajte

Vizitka autora článku

Martin Michalec

Projektový manažér

martin.michalec@seas.sk

Znížte si spotrebu energie...

Scroll to Top